Ideeën 2016

Filter ideeën
 • Toentje
  Stichting Toentje is een initiatief van Jos Meijers, gemeente Groningen en de Stadse voedselbank. Dit bijzondere project brengt mensen bij elkaar en biedt een duurzaam platform om armoede te...  lees verder
 • Ontmoeting in het groen
  Ontmoeting in het groen is een project voor bewoners door bewoners. Wij maken van onze wijk Tuindorp weer een echt tuindorp door moestuinen, bijentuinen, tuinen voor mensen met beperkingen...  lees verder
 • Community Plastics
  Community Plastics is een innovatief project waarin bewoners van Rotterdam samen recyclen en met elkaar de openbare ruimte verbeteren. We verwerken de huishoudelijk plastic reststroom tot nieuwe...  lees verder
 • MIJNWijk
  MIJNwijk is ontstaan vanuit de gedachte dat afval kan fungeren als vliegwiel voor leefbaarheid, sociale cohesie, participatie, werkgelegenheid, nieuwe bedrijvigheid, duurzaamheid en samenwerking...  lees verder
 • De Ceuvel
  De Ceuvel is een van de meest unieke en duurzame stedelijke ontwikkelingen in Europa vol met werkboten en creatieve programmering. Op de Ceuvel staan omgebouwde en afgeschreven woonboten die dienen...  lees verder
 • Dorpsauto Boerdonk
  Zorg om het Dorp en de dorpsraad zijn op 21 september 2014 gestart met de pilot Dorpsauto Boerdonk. Een nieuwe vervoersservice voor en door eigen inwoners. Bij deze vervoersservice, genaamd...  lees verder
 • F*ck de file
  We roepen alle automobilisten op om mee te doen met de FUCK DE FILE challenge en daarmee gezamenlijk de files sterk te verminderen en misschien wel helemaal op te lossen. Hoe gaan we dat doen? Heel...  lees verder
 • Drechtse Wind: iedere Drechtstad z'n eigen windturbine!
  Dé energiecoöperatie opgericht voor en door inwoners van de Drechtsteden. Doel van de coöperatie Drechtse Wind is samen met inwoners en bedrijven in de Drechtsteden windenergie opwekken met eigen...  lees verder
 • Living Lab Ecodorp Boekel
  Doel: De transitie naar een duurzame samenleving versnellen door als proeftuin te dienen voor innovatie. Circulaire woonwijk Ecodorp Boekel probeert een uniek, inspirerend voorbeeld te zijn door...  lees verder
 • Energieplan Ecodorp Boekel
  Doel: Een energie positief plan realiseren voor circulaire woonwijk Ecodorp Boekel. Door samenwerking met Turquoise, een ESCo, kan er een smart Microgrid gerealiseerd worden. Door deelname...  lees verder
 • Alle schoolpleinen minimaal 1/3 tegels eruit!
  Dat zal zeker een deel van het waterproblemen kunnen oplossen! Invulling met groen, speelnatuur en halfverharding. Minder hittestress, gevarieerder spel, gezonder en gevarieerder bewegen. Maar...  lees verder
 • Bean Green
  Bean Green maakt van afval nieuw materialen. Wij vinden het belangrijk dat we grondstoffen keer op keer kunnen hergebruiken. Daarom hebben wij ons het doel gesteld een nieuw bio materiaal op...  lees verder
 • Talent Moment*
  Talent Moment.* *werktitel. Talent Moment is een online omgeving voor studenten en scholieren, waar het eigen persoonlijkheid en andermans persoonlijkheden (van groepen en klassen) worden gemeten...  lees verder
 • WeHippo
  WeHippo, maakt zorg efficiënter. WeHippo is een slimme e-health toepassing dat gebruikt maakt van The internet of Things en geavanceerde sensoren. WeHippo heeft het doel zorg meer betaalbaar en...  lees verder
 • Maison Unique
  Maison Unique is een innovatief concept waarbij zorg, creativiteit en duurzaamheid samenkomen. In ons sociaal atelier is iedereen met een afstand tot de maatschappij welkom voor een zinvolle...  lees verder
 • Atelier Solaire
  Atelier Solaire zet wereldwijd zonnewerkplaatsen op die ingebed zijn in de plaatselijke sociale structuren en onafhankelijk van reguliere energiesystemen. Een Zonnewerkplaats werkt met door ons...  lees verder
 • Duurzaam (t)huis Twente
  Iedereen probeert huiseigenaren in beweging te krijgen om hun huis te verduurzamen. Maar wat werkt nu echt? Ze lopen vast in de enorme hoeveelheid beschikbare informatie, ingewikkelde offertes of...  lees verder
 • JP's coffee
  Ik wil fairtrade biologische/duurzame koffie verkopen vanaf de coffee bike. Ik wil de coffee bike naar een van de locaties van de UVA rijden en daar eerlijke en duurzame koffie verkopen aan...  lees verder
 • Waterplan Ecodorp Boekel
  Doel: Een ecologisch vooruitstrevend waterhuishouden realiseren voor circulaire woonwijk Ecodorp Boekel. Door samen te werken met de winnaar van Challenge stad van de Toekomst, ‘Hemel(s)water’...  lees verder
 • wetlandsafari door de Zeevang
  De oude gemeente Edam-Volendam en de oude gemeente Zeevang zijn m.i.v. 1 januari 2016 gefuseerd. Edam-Volendam is goed in toerisme, bouwen en wonen en bedrijvigheid. Binnen de oude kommen is weinig...  lees verder
 • C3 Living
  De C3 Living woonunits zijn ontstaan uit de activiteiten van sociale onderneming Rendiz. Het bedrijf ontwikkelt projecten waarbij het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de...  lees verder
 • Een duurzaam BTW tarief voor biologische voeding
  Optimale verkrijgbaarheid van biologische (vers)producten voor alle inwoners van Fryslân (+ heel Nederland) door het aantrekkelijk maken van de productie en consumptie in financieel opzicht.  lees verder
 • Groen & Actief speelplein voor Montessorischool Floriande
  Op Montessorischool Floriande te Hoofddorp hebben we het ambitieuze plan opgevat om van ons nu nog grijze, betonnen tegelplein een groen & actief speelplein te maken. Een leerzame, duurzame en...  lees verder
 • Tink nei, nim sels mei
  De verpakkingsaantallen drastisch omlaag brengen, door: - een verpakking loze winkel (keten) op te zetten, dat dient als echte winkel, maar ook als inspiratiebron, voorbeeld, etc. - (kleine)...  lees verder
 • Dutch Solar Challenge
  2006: de Dutch Solar Challenge ontstaat, mede op initiatief van Wubbo Ockels. Een evenement met boten, aangedreven door zonne-energie, langs de Friese Elfsteden. De organiserende stichting stelde...  lees verder
 • Duurzaam Dorpshart Lisserbroek
  In Lisserbroek willen we een duurzaam dorpshart realiseren. Een vitale, duurzame, groene en sociale leefomgeving, waarin verbondenheid, verantwoordelijkheid en eigenaarschap centraal staan. Het...  lees verder
 • Levensverbeterende bamboe fietsen voor iedereen!
  Bamboe fietsen voor iedereen houdt in dat iedere Nederlander een levensverbeterende bamboe fiets kan gebruiken. Via lease-, koop- of huuroplossingen worden fietsen op maat gebouwd in sociale...  lees verder
 • Toilet waste paper
  Er bestaat al "100%" gerecycled wc papier, maar dat houdt in dat het eindproduct uit gerecyclede papier bestaat en dat er nog veel verloren gaat. Mijn idee omvat het scheiden van...  lees verder
 • Friesland Boompaalvrij
  Het is best raar: bomen kappen, er palen van maken om een nieuwe mee vast te zetten. Het kan ook anders, met een biologisch afbreekbaar verankeringssysteem waarbij er voordelen zijn voor People,...  lees verder
 • Speelse kennismaking met duurzame energie in het onderwijs
  Doel : schooljeugd op een uitdagende manier kennis laten maken met duurzame energie (met name zonne-energie) in aansluiting op de Friese zonnebootraces een vorm van race organiseren met mini...  lees verder
 • CO2 Ijsstralen in de techniek
  Reinigen van techniek - besturingskasten, pc's , audio en video na calamiteiten zoals brand en waterschade  lees verder
 • Milieuvriendelijk onkruid bestrijden
  Milieuvriendelijk onkruid bestrijden van Berenklauw, Japanse duizendknoop en andere hardnekkige onkruiden.   lees verder
 • Mestkraker - brandbaar ammoniak
  De mestkraker is een apparaat op boerderijniveau. En is in staat om mest tot meerwaarde te brengen door de nutriënten te benutten. De mestkraker vormt uit mest, kunstmest en energie. Dit bespaart...  lees verder
 • Het koploperproject structureel verduurzamen
  Uitvoering van art. 15 van het Activiteitenbesluit wm. Dit artikel stimuleert de reductie van het verbruik van energiedragers door een inrichting. De structurele reductie valt te monitoren en over...  lees verder
 • LED voor DUMMIES
  Kennis over LED verlichting verspreiden. Met de toepassing van LED verlichting wordt er 60 - 80% energie bespaard t.o.v. traditionele verlichting en is dit de meest snelle wijze om de CO2 uitstoot...  lees verder
 • Thanda's Samentuin
  Thanda betekent: liefde voor mens dier en natuur. Een samentuin is een tuin waarin mensen samen ecologisch tuinieren. Naast het ecologische aspect, wordt een samentuin getypeerd door de sociale...  lees verder
 • Enerzjy út ‘e wâl
  Zonnepanelen plaatsen in (sloot) wallen welke niet worden gebruikt en laten opgaan in de natuur. Voordelen: - De zonnepanelen zijn (bijna) niet te zien zijn omdat de verlaagd staan opgesteld. -...  lees verder
 • Groene energie producerend melkveebedrijf
  Het traditioneel melkveebedrijf biedt vele kansen om groene energie te produceren. Zo gebruiken wij het dak voor zonneenergie opwekking en gebruiken we de koelwarmte van melk om het huis en water...  lees verder
 • Een podium vol duurzame idealen!
  Een podium vol duurzame idealen! is een initiatief van Stichting Parts of Statue. De stichting wil (zonder winstoogmerk) uitvoerende kunst laagdrempelig inzetten bij het helpen realiseren van...  lees verder
 • Dual-Fuel Nh3
  Een Dual-Fuel brandstofsysteem ontwikkelen waarbij we ammoniak (Nh3) bijspuiten bij een dieselmotor om zodoende meer vermogen en een schonere emissie te krijgen en het dieselverbruik met 40% daalt....  lees verder
 • Kruidentuin van de toekomst/ hortulus herbam futuro
  biologische kruiden krijgen steeds meer betekenis in de maatschappij. De kruidentuin van de toekomst geeft een ervaring op het gebied van toekomstige kruidenbeleving, waarin biodiversiteit,...  lees verder
 • Laagvliegen ipv hoogvliegen
  Pak niet het vliegtuig maar de (hogesnelheids)trein, voor afstanden tot +/- 1000km is een trein efficiënter dan een vliegtuig.  lees verder
 • Grondstofjutters
  Grondstofjutters is een initiatief waarbij strandwandelaars een juttas lenen bij strandpaviljoens om zwarfafval op het strand mee te nemen tijdens hun wandeling. Bij inlevering van een volle tas...  lees verder
 • Leukste bedrijf van Nederland
  Graag start ik een voorbeeldbedrijf waar doen wat je kan, talent gebruiken, plezier in werk, ontplooiing, fijn samenwerken, gezond werken, het voornaamste product is. Ik verwacht dat uit dit...  lees verder
 • Gasreservoir Groningen duurzame energie functie
  Gasreservoir Groningen duurzame energie functie geven door het reservoir met zeewater van onder het gas/water contact op te vullen. Hierdoor kan hydro energie worden gewonnen door het plaatsen zgn....  lees verder
 • Koffiebeker recyclingsysteem
  Het koffiebeker recyclingsysteem van LIMM Recycling bestaat uit een houder en inzamelingsboxen (FSC). We leveren koffie- en waterbekers en halen de gebruikte bekers in dezelfde route weer op. De...  lees verder
 • GreenGiftBox
  Duurzaamheid is voor veel bedrijven een belangrijk thema. Voor medewerkers is het kerstgeschenk een welkome waardering. Zij willen graag verrast worden, maar vinden het ook fijn om een eigen keuze...  lees verder
 • Duurzame ontwikkeling mens: game voor jongeren met depressie
  Wij hebben recent een pilotproject ondernemend gedrag begeleid voor 5 jongeren die werkeloos en depressief of met burnt out thuis zaten. Een aantal van hen had een afgeronde MBO opleiding...  lees verder
 • de Versnellerfiets
  Werk of leer jij in het mbo? Heb je een idee voor de wereld van morgen? Met een bedrijf? Meld je dan aan voor de Versnellerfiets! De Versnellerfiets helpt elk idee twee stappen verder. Door er met...  lees verder
 • Op weg naar een circulaire arbeidsmarkt
  Wij geloven dat een circulaire arbeidsmarkt mogelijk is, waarin er werk is voor iedereen die wil werken, ongeacht achtergrond, opleiding en CV (http://www.werkeninnetwerken.nl/visie/ ). Het vraagt...  lees verder
 • iCareerpad
  De app voor Duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Organisaties zijn zodanig in beweging dat medewerkers flexibel moeten zijn. Deze app is continue loopbaantraject, gebaseerd op 3 pijlers: Werk,...  lees verder
 • Tweedehands Etenswaren via BiomassaDHZ.nl
  Voorkomen van voedselverspilling fase 2.0 betekent aanpak van de keten. We maken aanbod van Tweedehands Etenswaren, ofwel producten die in supermarkten tegen de houdbaarheidsdatum lopen en in de...  lees verder
 • De Fruitmotor, meervoudige systeeminnovatie Betuwe
  met de fruitmotor worden 1) restfruit van telers in de regio opnieuw verwerkt en krijgt dus regionale waarde /regio producten cider, schorle, etc (oa werkgelegenheid), 2) het restafval ala blauwe...  lees verder
 • Het Voetafdruk Avontuur
  In Nederland leven we met zijn allen op te grote voet. Als iedereen namelijk leeft zoals een gemiddelde Nederlander dan zijn er 3,5 aardes nodig. Tijd voor actie! Wij nemen kinderen samen met hun...  lees verder
 • Minder en gescheiden afval in de trein
  Plaats gescheiden afvalbakken op balkons i.p.v.in de coupes (in het begin een stickertje met verwijzing naar de nieuwe plaats). Beter voor het milieu en kostenbesparing voor NS. Maak elastieken...  lees verder
 • Honderden duurzame maritieme oplossingen
  2016 is het jaar waarin brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology (NMT) het thema ‘Duurzaamheid’ centraal stelt. Het thema krijgt op diverse manieren invulling. Het hoogtepunt in dit ‘NMT...  lees verder
 • Winterproof Spoorweg Wissel
  Een geheel nieuw concept spoorwegwissel dat afrekend met de bekende problemen tijdens de winter en is zo winterproof dat deze zelfs geen wisselverwarming meer nodig heeft.Als gevolg van de steeds...  lees verder
 • Groen-sharing
  Ik heb een bijzonder mooie groene oase in Zuid Limburg met allerlei faciliteiten ( ruimte en rust, activiteiten, slaapplekken, catering). Ik zou die plek willen delen met mensen ( ZZP-ers?)...  lees verder
 • Verduurzaming van monumentencomplex
  Onze monumentale boerderij complex Hoeve ten Bosch op een fantastische plek ( mooiste van Nederland?) uit 1560 is erg moeilijk te verduurzamen. We willen nu met nieuwbouw een overschot aan...  lees verder
 • Circulaire woonwijk Ecodorp Boekel
  In Circulaire woonwijk Ecodorp Boekel gaan we duurzaam in onze levensbehoeften voorzien. We dragen hierdoor oplossingen aan voor klimaatverandering, milieuvervuiling en uitputting van hulpbronnen,...  lees verder
 • Mestic®
  Onze technologie zet koeienmest om in duurzame bioplastic. Hierdoor kan het probleem van het mestoverschot getransformeerd worden naar een circulaire economie. De ecologische 'footprint'...  lees verder
 • Duurzame stage-app
  Jongeren in het MBO krijgen veel praktijk onderwijs, Tijdens die stage onderzoeken ze de duurzaamheid van het stagebedrijf met een slim (en leuk) appje, waarmee het bedrijf op de drie P's van...  lees verder
 • Elektrificatie van drukbereden dieseltrajecten
  Bijvoorbeeld het traject Leeuwarden-Groningen met straks 4 treinen per uur. Verduurzaming gaat stuk gemakkelijker met inzet van elektrische treinen.  lees verder
 • Geheime Tuinen van Sittard: bezinningstuin
  Tuin met bomen, vruchten, planten, kruiden en symbolen van de levensloop. Jong en oud die rust en bezinning zoeken, vinden dit in deze tuin, op weg van of naar school, werk of de markt, of in de ...  lees verder
 • Je suis Charley, doorzichtige handtas, koffer en rugzak
  Laat zien wie je bent met een plastic handtas, koffer of rugzak op strand, vliegveld of bioscoop. Stop terrorisme.  lees verder
 • Natuurtuin Asselt
  De natuurtuin is het levende bewijs dat openbaar groen en tuinen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan meer biodiversiteit. Natuurvriendelijk groen is niet alleen leuker en spannender, maar...  lees verder
 • Chef Het Samen
  Met Chef Het Samen laten kinderen (8-12 jaar) zien hoe cool het is om samen maaltijden bomvol groente te koken. Naast youtube-filmpjes produceren we een groente-kookboek: Chef Het Samen met Tomaat...  lees verder
 • Duurzame industriedaken
  Industrie heeft veel platte daken. Helaas worden zij met het huidige investeringsklimaat (lage prijzen voor hun energie) niet geprikkeld om te investeren in zonnepanelen. Stel de daken ter...  lees verder
 • Schooldakrevolutie
  Stichting de Schooldakrevolutie wil dat in 2020 minimaal 50% van geschikte lege schooldaken zijn omgetoverd in groene stroomfabriekjes. We beschouwen zonnestroom op scholen als een cruciale...  lees verder
 • Samen voor de Boomvalk
  Boeren, burgers en buitenlui kiezen voor een integrale aanpak bij het herstel van de Boomvalkpopulatie. Onvoldoende nestgelegenheid en een afnemende vogel- en insectenrijkdom in het boerenland...  lees verder
 • Soepmaatjes
  Soepmaatjes gelooft in soep! Soep als middel voor oprecht contact tussen vrijwilligers en ouderen. Omdat we tijdens onze pilot ervaren dat soep een nóg krachtiger middel kan zijn, zitten we...  lees verder
 • Duurzame noodverlichting zonder onderhoud
  Tritium Lights zijn verlichte vluchtrouteaanduidingsbordjes, gebaseerd op de werking van tritiumgas. Deze bordjes worden toegepast als permanent verlichte vluchtrouteaanduiding zonder dat aparte...  lees verder
 • thorium centrales
  Stop met wind- en zonne-energie: niet duurzaam. Windmolens en zonne panelen kunnen slechts gefabriceerd, geplaatst en onderhouden worden met fossiele brandstoffen. Zonne panelen kosten meer...  lees verder
 • SpitsKool
  Op een leuke en gezellige manier voedselverspilling tegengaan door je restjes te delen met een medereiziger of expres een extra boterham te smeren voor de potentiele passagier naast je. In de...  lees verder
 • Symbioculture Farming
  Een Symbioculture Farm is een innovatieve verplaatsbare Urban Farm die “Aquaponics", "Vertical Farming" en “Grid Permaculture” combineert tot zelfvoorzienende modules. Een...  lees verder
 • Duurzame MultiLanguage Scrabble PLays
  Werkelijke integratie en wederzijds begrip voor mensen met een andere achtergrond is moeilijk en dus een uitdaging. Door nu bijeenkomsten te organiseren tussen verschillende culturen en meerdere...  lees verder
 • De Venloburger
  De Venloburger is een heerlijke, 100% plantaardige burger die wordt geproduceerd in Venlose (onderwijs)instellingen met biologisch geteelde peulvruchten, groenten en kruiden afkomstig uit...  lees verder
 • res-outswitching
  Met res-out worden alle stroomverbruikers die niet nodig zijn met één druk op de knop uitgeschakeld. Groene stroom is niet altijd een alternatief, daar er niets ‘bespaard’ wordt. Res-out levert een...  lees verder
 • De Vlindermobiel
  De vlindermobiel is een voertuig dat zich kan transformeren in meerdere gedaantes net zoals een vlinder. Van mobiel vlinderverblijf naar transformatielab om vervolgens de gedaante aan te nemen van...  lees verder
 • De Smaakparelexpres
  De Smaakparels zijn 28 bedrijven in de Top van Limburg die productie van regionaal voedsel en horeca die samenbrengen. Als een van deze Smaakparelberijven zijn we bezig een huifwagen te bouwen die...  lees verder
 • buurttuin in Meerssen
  wij hebben een B&B -restaurant en zijn aangesloten bij slow-food ,we bestaan 10 jaar en zijn erg bezig met verantwoord omgaan met voedsel ,proberen zoveel mogelijk onze ingredienten van...  lees verder
 • Afval scheiden van Groningen tot Leiden
  Treinreizigers kopen onderweg veel snacks en drankjes en produceren daarmee veel recyclebaar afval. Het zou mooi zijn als de mogelijkheden voor het scheiden van afval zowel op de stations als in de...  lees verder
 • Groen zonder Geld
  Instellingen en scholen die geen budget hebben voor de aanplant van ‘Groen’ kunnen vragen om een eventuele sponsoring. Wij besluiten zelf wat voor bedrag of percentage gesponsord zal worden. Bij de...  lees verder
 • digitaal off-grid gaan
  Stel je voor dat je volledig afhankelijk bent van je eigen zon en wind. Voor de afwas, de kachel , het koken, laptop… Dan moet je op een windstille winterdag moeilijke keuzes maken. Kunnen we...  lees verder
 • Groenblauw netwerk binnen Linge's Zorglandgoed
  Linge's Zorglandgoed biedt een kleinschalige woonvorm voor 30 zorgvragers met dementie komt in een ruime groene omgeving. Deze wordt ingezet voor het welzijn en welbevinden van de zorgvragers....  lees verder
 • Interdepartementale alliantiepot
  De overheid dient bij investeringsbeslissingen rekening te houden met alle directe en indirecte economische- sociale- en milieugevolgen. Daarbij moet worden gestreefd naar maximalisatie van...  lees verder
 • Elektra opwekken tijdens het rijden
  In elektrische auto's de stroom zelf opwekken door windenergie. Plaats een windturbine in de auto en gebruik de weerstandwind om de turbine te laten draaien.   lees verder
 • Dyna-Price Goederen en Diensten
  Ondernemers, ZZP-ers en individuen kunnen afhankelijk van de drukte op de dag hun prijzen aanpassen aan het publiek. Dit leidt tot meer maatwerk/winst en minder afval/milieu-vervuiling....  lees verder
 • Leasefiets
  40% van het woon- werkverkeer is minder dan 15 km. Deze afstand is uitermate geschikt om op de fiets te gaan. Daarnaast is een half uur bewegen per dag zeer belangrijk voor mensen. Mensen hebben...  lees verder
 • Innovatieve Klimaatkanalen
  In Nederland ligt bijna 7000 km aan kanalen. Bijna 40 procent hiervan heeft geen nautische functie meer en wordt gebruikt voor het snel en veel aan- en afvoeren van water, irrigatie voor de...  lees verder
 • Happy Whale - elektrische sloepen in Friesland
  Bijdragen aan de verduurzaming van waterrecreatie in Friesland door de verhuur van 200 elektrisch aangedreven sloepen.   lees verder
 • Moderne wasbare luiers
  Stimuleren en promoten van het gebruik van moderne wasbare luiers. Wasbare luiers zijn duurzaam door het hergebruik en leveren weinig tot geen afval. Ze zijn handig in het gebruik, beter voor de...  lees verder
 • Ho! Net yn’e Kliko!
  De afvalcampagne Ho! Net yn’e Kliko! is ontwikkeld door vier Friese dorpen (Oenkerk, Giekerk, Eastermar, Heeg). Doel van de campagne is om met het hele dorp te zorgen voor 25 % minder huishoudelijk...  lees verder
 • TomatoGotchi
  Met de TomatoGotchi willen we op laagdrempelige wijze laten zien dat groen en techniek een leuke en leerzame combinatie is waarbij veel te leren is. Met de TomatoGotchi leren kinderen om hun...  lees verder
 • Van Bio-afval naar Bio-grondstof
  De toename van biologisch eten, betekent meer biologisch keukenafval. Een waardevolle grondstof om Bokashi mee te maken. Via eko-winkels kunnen klanten een Bokashi-emmer aanschaffen om keukenafval...  lees verder
 • Nieuwe Noordelijke Oestercultuur
  Het idee is om traditionele vaste visvakken van kleinschalige Wadvissers te gebruiken voor het opkweken van bonamia-resistente platte oesterbroedjes van een spontaan gevormde oesterbank in de...  lees verder
 • Freedom Energy
  Ons doel: zelfvoorzienend door duurzame energie. Wij helpen particulieren en ondernemers die duurzame energie (nulopdemeter, energieneutraal etc) willen, maar tijd /kennis ontberen. O.b.v. een...  lees verder
 • Provincieplant
  De Provincieplant is een, per seizoen verschillend, assortiment van steeds 2 soorten seizoensplanten (zoals bijvoorbeeld lobelia’s en witte druifjes in het voorjaar, petunia en rozen in de zomer,...  lees verder
 • Ecomunitypark; het duurzame werklandschap van de toekomst
  Op drie vlakken een verschil maken; 1.Regionale ontwikkeling Door het creëren van werkgelegenheid op Ecomunitypark, proberen jong talent aan te trekken dat zich vervolgens vestigt in de...  lees verder
 • Samen-Werken tegen Verspilling
  Het idee is om Samen met Medewerkers te werken aan het Terugdringen van Verspilling van: 1. grondstoffen, voedsel, materialen, energie, water, arbeidstijd enz. 2. én verspilling van potentieel...  lees verder
 • Enactus Utrecht
  Enactus Utrecht is het platform voor sociaal ondernemerschap voor studenten. Onder Enactus Utrecht vallen 6 sociale ondernemingen, een Denktank en een marketingteam. Deze ondernemingen worden...  lees verder
 • Duurzame Week Utrecht
  We willen met Duurzame Week Utrecht bereiken dat Utrecht hét voorbeeld wordt voor andere steden in Europa. We geven duurzaamheid in Utrecht een boost, benadrukken hoeveel er al gebeurt op dit...  lees verder
 • #hetbosvandetoekomst
  Vanuit de beredenering dat er door een verhoogde vraag naar kurk meer kurkeiken nodig zijn in de toekomst is het van belang om nu daadwerkelijk meer kurkeiken te plaatsen welke ons in de komende...  lees verder
 • Plat dak is zonnedak
  1. Verplicht om op elk nieuw plat kantoordak en bedrijfsdak zonnecellen te installeren. Verhoogt de bouwkosten iets, maar is af te schrijven in 30 jaar. Door te standaardiseren worden extra kosten...  lees verder
 • Nova Electric Racing
  Ons doel is om studenten op te leiden tot betere ingenieurs door het ontwerpen en bouwen van Nederlands eerste elektrische racemotor. Hiermee willen wij bewijzen dat de toepassing van duurzame...  lees verder
 • Venture Capital Sustainable Directing
  Maak een pool van een of meerdere Venture Capital Fondsen. Laat het Fonds zich voeden met geld van Financials en overige organisaties. De gelden worden deels aangewend voor een beperkt aantal...  lees verder
 • VoedselVouchers Vlees
  Geef uitkeringsgerechtigden deels VoedselVouchers in plaats van hogere uitbetalingen. Geef werknemers ook deels VoedselVouchers in plaats van extra loon of bonussen. De consumptie van vlees dient...  lees verder
 • Goedkope combinatie wind en zonneenergie bij particulieren
  Steeds meer mensen hebben zonnepanelen en dus de electrische infrastructuur en omvormer. Voor deze mensen:Ontwikkel een kleine windmolen die je op de omvormer van de zonnepanelen kunt aansluiten....  lees verder
 • Elektrisch rijden
  In het kader van scooter naar rijbaan : Om aanschaf van e-snorscooters te stimuleren zou je ze op het fietspad moeten laten rijden zoals met dit bord wordt aangegeven  lees verder
 • DeBatMobiel, voertuig voor een groene stad
  Stel je voor… op allerlei plaatsen in Den Haag ontstaan gezellige groene plekken waar buren elkaar ontmoeten. Die kleur geven aan de straat. Doormiddel van DeBatMobiel willen wij het gesprek...  lees verder
 • Brightloops
  De huidige textielindustrie laat een enorme voetafdruk achter op de wereld. Een eindig proces van produceren, consumeren en wegwerpen. Resultaat: een steeds sneller groeiende berg textielafval,...  lees verder
 • Fruit en notenbomen i.p.v gifmais
  Overal in het land waar vandaag gif-mais (niet-biologisch landbouw) wordt verbouwd kunnen we een ecologisch verrijking bereiken door fruit en notenbomen te planten. Dan hebben we een triple-win: ...  lees verder
 • Upcycling van kurken
  Samen met twee andere MKB-ers (ProSuber en Lanstones, aanbieders kurkproducten) wil ik kurken van o.a. wijnflessen gaan inzamelen in Nederland. Initiatief is onderdeel van de Eker. Kurk is een...  lees verder
 • Woonzorgconcept met 24 uur zorg op eetbare tuinen
  Woonzorgconcept "Buurtschap Waaranders" met aanwezigheid van 24 uur zorg, wat volledig op eetbare tuinen, boomgaard en met kleinvee wordt ontwikkeld. Circa 60 won. worden op de locatie...  lees verder
 • SmartShare your bag
  Smartshare your bag is een uitleenservice voor hippe, herbruikbare tassen die ecologisch verantwoord zijn, altijd schoon en overal verkrijgbaar. Klanten die zich hebben ingeschreven bij de...  lees verder
 • Outdoor Office / BuitenKantoor
  Tijdens ons werk zitten we vaak achter de computer, telefoneren of vergaderen binnen. Allemaal (zit)houdingen en werkomstandigheden die voor ons mensen niet ideaal zijn. Door ons werk mee naar...  lees verder
 • Duurzaam theater
  Theatervoorstelling met een duurzame boodschap waarin gebruik wordt gemaakt van gerecycled materialen en waarin mensen geïnspireerd worden om beter met henzelf en de wereld om hen heen om te gaan.   lees verder
 • Vuur & Eetavontuur
  Samen met Inet Dunnewind zijn wij een pilotproject Vuur & Eetavontuur gestart in Amsterdam Zuidoost. In moestuin Evergreen (buurtmoestuin) koken wij met kinderen tussen de 6-12 jaar uit de...  lees verder
 • Obsidiaan Plant
  Een fabriek waarin synthetisch obsidiaan wordt gemaakt, tijdens dit proces wordt E-waste in een 100% pure vorm gescheiden (dus ook de zeldzame metalen)  lees verder
 • Social Sun! Because the sun shines for everyone
  Het concept heeft Social Sun en is ontwikkeld om sociale huurwoningen (sneller) van zonnepanelen te voorzien om zo duurzamer te worden, de klimaatafspraken 2020 waar te kunnen maken en de...  lees verder
 • nokrollers
  Horizontale rollers die windvangen op daken van woon huizen stallen etc. De wind word door de schuine kant van het dak naar boven geleid wat de nokroller in beweging brengt en zo stroom op kan...  lees verder
 • Stadscompost uit eigen geveltuin of balkon
  In de gevelbak en in de Balkonton zit een wormenbak verstopt. De compostwormen zetten je afval snel en reukloos om in waardevolle compost. Enkele keren per jaar oogst je wat compost voor je...  lees verder
 • De Watermaker
  Door klimaatverandering regent het vaker, harder en ontstaat wateroverlast in de stad. Hierdoor wordt vuil water vermengd met schoon grondwater. Het zuiveren van drinkwater wordt moeilijker en...  lees verder
 • Kleine Wildernis, de grootste mogelijkheden van kleine bossen
  Een Kleine Wildernis is een inheems, dichtbegroeid en biodivers bos. Dit project brengt de natuur dichtbij. Niet een aangeharkt plantsoen, maar écht wilde natuur. Samen met scholen, gemeenten en...  lees verder
 • glazen melkflessen statiegeld
  Nederlanders drinken veel melk. Deze zuiveldrank wordt verpakt in plastic flessen of geplastificeerde kartonnen pakken. Tegenwoordig gelukkig op veel plaatsen ter recycling aan te bieden maar er...  lees verder
 • Onze Bloementuin
  Mijn buurvrouw bedacht het plan om het kale stenen plein voor onze deuren groen te maken. De gemeente stemde in en verving stenen door grond. Wij wonnen vorig jaar geld bij de fotowedstrijd van...  lees verder
 • VOLTA
  Volta wil uitgroeien tot hét online platform voor inspiratie & informatie op het gebied van duurzaamheid. Door in te zoomen op groene initiatieven en technologische ontwikkelingen wereldwijd,...  lees verder
 • Kom erBIJ
  Op een stuk cultuurgrond aan de rand van het dorp, met aan de een kant een agrarisch bewerkte ha en aan de andere kant een beek (waterschap), realiseert Stichting Lezen Werkt een voedseltuin voor...  lees verder
 • Re:set Filmfest
  Cinema en Storytelling zijn bij uitstek de manier om mensen te inspireren, te informeren en te verbinden. Daarom organiseren we een meerdaags filmfestival waarin de kracht van film en de drijfveren...  lees verder
 • Fietsen langs 'duurzame hotspots'
  Lekker fietsen, gezond voor mens én milieu! Het gaat om fietsroutes langs lokale duurzame initiatieven en ondernemingen; om te bezichtigen of iets te kopen: kleding, cadeautjes, groenten en fruit...  lees verder
 • Containing Mushrooms
  Containing Mushrooms kweekt oesterzwammen op koffieresidu en is gevestigd op de Boeletuin, een moestuincomplex op Zuidas Amsterdam. Het koffieresidu wordt opgehaald bij de bedrijven en organisaties...  lees verder
 • hotspot hutspot
  Hotspot Hutspot wil gezond eten bieden voor iedereen. Ook in de wijken waar de sociale binding en de kwaliteit laag is en waar de gezondheid van de kinderen (en hun ouders) onder druk staat door...  lees verder
 • 100 Talentvolle Vrouwen
  100 Talentvolle Vrouwen organiseert verrassende workshops voor vrouwen die werk zoeken of van baan willen veranderen. In kleine groepen wordt aandacht gegeven aan de diverse aspecten van werk...  lees verder
 • Vereniging De Bloesem
  Drijfveer voor de oprichters van de Bloesem was de leefbaarheid van Wormerveer-Noord, een volkswijk met voornamelijk een wat oudere, minder kapitaalkrachtige bevolking te behouden. Met elkaar...  lees verder
 • Geef ze een lekkere wortel... dan bijten ze wél
  Sociale huurders kunnen meedoen met zonneënergie, door panelen van o.a. Wocozon te huren via de woningcorporatie en profiteren dan van een verlaging van hun energierekening van zo'n €10. Voor...  lees verder
 • Plastic bakjes van groenten en fruit hergebruiken
  Iedereen krijgt fruit en groenten in doorzichtige plastic bakjes Geef een tweede leven aan deze bakjes door schillen uit eigen keuken en zaden laten groeien in samenwerking met onze moestuin...  lees verder
 • Plastic Fantastic; de mobiele recycle fabriek
  Gewapend met enkel hun dromen bouwt een groep entrepreneurs uit het oosten een kleine, mobiele recycle fabriek die wereldwijd in wordt gezet om nuttige producten te maken van lokaal kunststof...  lees verder
 • Regionale Street Food
  De ZAZ stelt zich ten doel de kennis over regionale producten bij kinderen meer bekendheid te geven.Dmv ondersteunen van (V)MBO scholenl. Met 'lekkers van dichtbij' koken zijn mooie...  lees verder
 • Solar Wind Turbine Project (SWTP)
  Duurzame energie waaronder wind en zon kan ook in combinatie met elkaar. Als het waait, energie met name uit wind, als de zon schijnt, energie met name uit zon. Of tegelijk. Mocht het niet of...  lees verder
 • Zonnepanelen op het dak
  Zonnepanelen op het dak van de trein zetten en die enegie gebruiken om de trein in beweging te zette   lees verder
 • Stichting Boosted
  Twee vrouwen, twee bedrijven, een visie en een berg aan enthousiasme. Zo werd het zaadje gepland voor stichting Boosted. Nitha Dijkstra, eigenaresse van conceptstore The Dutch en Route en Veerle...  lees verder
 • Contact
  Duurzaamheid heeft alles te maken met je verbinden met de ander en/of de aarde. Niet ieder voor zich, maar wij samen en verbonden met de natuur. Daarin is de beste stap die er genomen dient te...  lees verder
 • geluids-flitspaal
  De geluids-flitspaal meet het geluidsniveau van langsrijdende motorvoertuigen en maakt een foto van het voertuig. Aan de hand van het kenteken wordt gecontrontroleerd of het geluidsniveau onder de...  lees verder
 • Meerijdienst Samobiel
  Samobiel maakt meerijden met dorpsgenoten die dezelfde kant opgaan veel gemakkelijker. Samen rijden is goedkoper, spaart het milieu, is goed voor de sociale samenhang in dorpen en maakt dorpen...  lees verder
 • Beleef Groen Arnemuiden
  Ons doel is het realiseren van een volkstuincomplex, educatie voor scholen, een pluktuin en een natuurspeelplaats. Wij willen een plek creëren waarin duurzaam groente en fruit verbouwen,...  lees verder
 • Floki Goods
  Met Floki Goods streven wij naar een Fair Chain voor al onze producten. Van landen over de hele wereld (beginnend met India) verkopen wij producten waarvan we de maker persoonlijk kennen. We willen...  lees verder
 • Schurenberger Park
  Het Schurenberger Park is een initiatief van buurtbewoners uit Maria-Gewanden en Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden. Het nieuw aan te leggen groengebied is het resultaat van het werk van...  lees verder
 • Bamboe fiets de duurzame parel
  Om de wereld leefbaar te houden zijn er grote veranderingen nodig ook op het gebied van mobiliteit. In het fietsland bij uitstek Nederland waar duurzaamheid voorop staat vinden wij dat elke...  lees verder
 • Duurzaamheid is Vooruit zien in de toekomst
  Armoede bestrijding en kleding een tweede kans geven.  lees verder
 • batteryspray
  batteryspray is een geheel nieuwe techniek in de schoonmaakbranche en bestaat uit het vernevelen en aanbrengen van probiotica (goede bacterien) geen chemische schoonmaak middelen meer nodig  lees verder
 • BeestenBoel
  De diversiteit van planten en dieren loopt sterk terug. Laat de Kinderen van NL acties organiseren om dit tegen te gaan. Laten we ons 1 week lang kleden als dieren. Tijdens die week halen we geld...  lees verder
 • M.P.M. (Mini Perpetuum Mobile)
  Met een bepaalde constructie stromend water van b.v. van 5 km/u te gebruiken en een impuls tot stand brengen met een kracht van b.v. 48/1zodat deze een waterrad in beweging gaat brengen met de...  lees verder
 • Legaal maken van elektrische transportmiddelen
  Legaliseren van onder andere, door de wet goedgekeurde, elektrische longboards. Op deze manier pakken mensen in de stad minder snel de auto, omdat ze zelf op een leuke, sportieve en vooral snellere...  lees verder
 • Lesmateriaal doneren voor nieuwe KANSEN.
  Geluk is deels te kopen. Door zelf iets aan anderen te geven, stijgt je eigen waarde van Duurzaam GELUK sterk. Laten we allemaal studieboeken en materiaal doneren aan alle mensen die deze zelf niet...  lees verder
 • Theetuin en speelse wildernis te Heijplaat
  Bij kinderboerderij de Heij zijn we in 2015 begonnen met het ontwikkelen van een theetuin en aangrenzende speelse wildernis. Het geheel wordt uitgevoerd door dorpsgenoten,vrijwilligers. De...  lees verder
 • NatuurThuis
  NatuurThuis: een volledig zelfvoorzienend huis met een theetuin en een educatieve ruimte. Het huis willen we zelf gaan bouwen met verschillende duurzame bouwtechnieken en een bijzonder uiterlijk...  lees verder
 • zonnepanelen in het spoor
  Tussen de bielzen op het spoor liggen nu stenen. Als er tussen de bielzen/ stenen palen zonnepanelen zouden liggen ipv deze stenen, dan zouden deze energie kunnen opwekken voor de bovenleiding.   lees verder
 • Repair Kid
  Een geweldig initiatief om duurzaamheid onder de aandacht te brengen bij kinderen van de lagere schoolleeftijd en bovendien hen te stimuleren om meer oplossingsgericht en creatief te denken. Door...  lees verder
 • Groen speelplein voor wijk en school
  Bestaand, omheind en betegeld schoolplein omvormen tot avontuurlijk en groen speelplein voor de gehele wijk en de school. Hekken weg, tegels eruit, creëeren van speelheuvel, waterloop met pomp,...  lees verder
 • De levende tuin
  Ik wil een boekje maken met uitgekiende beplantingsplannen voor tuinborders. De beplanting wordt zo gekozen dat de border het hele jaar door mooi oogt en nuttig is voor de mens (ook combinaties met...  lees verder
 • Brake Protec
  Mijn vinding beschermt de remblokjes van Montainbikes tegen zand en modder. Hierdoor wordt de levensduur van deze fijnstof producenten aanmerkelijk verlengd tot wel 300%. Praktisch: minder...  lees verder
 • Water en natuurspeelplek Hof van Breecamp
  Onze nieuwbouwwijk Breecamp Oost ligt in de polder. Hoewel we zijn uitgeroepen tot de kinderrijkste wijk van Nederland is er voor de kinderen niets te doen in de wijk. Bij onze buurtmoestuin willen...  lees verder
 • Weestuin Wielewaal
  De groene vruchtbare Wijk Wielewaal ligt midden in RotterdamDeze wijk is in Herstructurering die gaat 8jaar duren in 4 fases tuinen komen leeg te staan voor een aantal jaren waardoor er...  lees verder
 • House for share!
  Op dit moment worden huizen gebouwd die een eeuw oud moeten worden? En na al die tijd allang niet meer aansluiten bij de huidige wensen. Het zou mooier zijn als we goedkope huizen voor een kortere...  lees verder
 • Henna Brownies
  Henna brownies is een biologisch product gemaakt van Henna. Ik heb 10 kleuren ontwikkeld om het haar te kleuren voor thuisgebruik. 4 miljoen vrouwen in Nederland kleuren het haar met chemische...  lees verder
 • Het Groene Klavertje Vier
  Het “Groene Klavertje Vier” op de Afsluitdijk zodat daar het Duurzaam Adviescentrum komt van Europa. Een duurzame groene Afsluitdijk, die energie opwekt. Hiervoor zullen we gebruik maken van...  lees verder
 • Afval loont
  Afval loont is een innovatieve inzamelmethode voor gescheiden huishoudelijk afval. Inwoners van deelnemende gemeenten krijgen bij Afval loont een geldbedrag per kilogram voor huishoudelijk afval...  lees verder
 • Verticale Hydroponics
  Het toegankelijk maken van kleinschalige hydroponics met een zo'n groot mogelijke opbrengst   lees verder
 • Microkrediet via stichting Wakibi
  "Lenen, het nieuwe doneren" is beleggen met sociaal rendement: De missie van Wakibi is armoedebestrijding. Wakibi biedt daarvoor de mogelijkheid om kleine leningen aan ondernemende mensen...  lees verder
 • Afvalbakken in grote steden laten verdwijnen
  Wij leerden onze kinderen om papiertjes van snoepjes etc. In de zakken van de jas/broek te stoppen en thuis in de afvalbak te gooien. De mensen opnieuw leren omdat weer als regel te maken, heb je...  lees verder
 • STIMU-LUS
  Laat studenten en bedrijven werken via netwerken waarin ze ideeen en motivatie delen en versterken. Dat kan via IT en het Internet maar ook klassikaal en in de Natuur zelf. Deze zeer innovatie...  lees verder
 • BREIN-Fabriek
  Zet getalenteerde studenten/scholieren en het bedrijfsleven in leegstaande Ruimte bij elkaar en laat ze elkaar helpen en ook stimuleren om samen tot innovatieve diensten/produkten te komen. In de...  lees verder
 • StoredEnergy
  Schone energiebronnen, zoals zonne-energie, hebben de toekomst. Helaas schijnt niet altijd zon op het moment dat we elektriciteit nodig hebben, bijvoorbeeld in de avond, ’s nachts of op een...  lees verder
 • Energiek Genderdal
  Van nul naar nul We beginnen in mijn directe omgeving met contacten leggen om samen inzicht te krijgen in energie gebruik om uiteindelijk 0 op de energiemeter te heben Dit doen we samen met...  lees verder
 • OOPOEH
  Stichting OOPOEH (Opa’s en Oma’s Passen Op Een Huisdier) zet zich in om eenzaamheid onder ouderen te voorkomen en bestrijden. Dit doen we op een innovatieve manier: door ouderen te koppelen aan een...  lees verder
 • Snapfood
  Snapfood is een sociaal food platform dat kokers en eters samenbrengt. Wij geloven dat dit niet alleen gezellig is, maar ook goedkoper! Daarnaast is het verrassender dan dat wokje te maken wat je...  lees verder
 • Susteq
  Bedrijf Susteq heeft als doel om schoon drinkwater tegen een lage prijs te leveren. We zijn momenteel actief in Kenia en werken met locale partners om schoon drinkwater distributie te organiseren....  lees verder
 • IISAH Foundation
  IISAH Foundation is een jonge stichting die revalidatiezorg in Kenia wil verbeteren. Dit doen we op innovatieve wijze middels het verstrekken van kleine leningen (5.000-10.000 euro) tegen lage...  lees verder
 • Vier de Natuur In Moerwijk!
  "Vier de Natuur in Moerwijk": Dit festival zijn we gestart in 2014 en wordt nu voor de 3e keer in Moerwijk georganiseerd. Het festival helpt bewoners om hun droom voor natuur in de wijk ...  lees verder
 • Joris in de buurt
  Joris in de buurt: Sinds afgelopen zomer heb ik een verbeter-de-buurt beweging opgezet door tekeningen van mijn eigen duurzame dromen in 100 brievenbussen te doen. Inmiddels doen alle 100...  lees verder
 • Sweet Heroes
  Sweet Heroes is het eerste CE-goedgekeurde speelgoed uit Nepal. Stichting My World is de maker ervan. En My World brengt graag werelden samen. De wereld van grote én kleine helden. Want grote...  lees verder
 • Food2Field
  Ik ga een sustainable social enterprise in agriculture starten. De keten van voedselproductie van bodem tot consument is complex. De verdeelde verantwoordelijkheid over de verschillende aspecten...  lees verder
 • The Food Line-up
  Er is een evolutie gaande in eventcatering en The Food Line-up is aanjager van deze verandering. Getalenteerde chefs en ondernemers specialiseren zich en maken signatures dishes op innoverende...  lees verder
 • De Natuurverdubbelaars
  De Natuurverdubbelaars is een projectbureau actief op de thema's biodiversiteit, ecosystemen en natuurlijk kapitaal. In onze projecten verbinden wij economie met ecologie. In samenwerking met...  lees verder
 • Tijschrift Kiind
  Kiind geeft informatie over ouderschap. Nieuwe ouders verdiepen zich vaak als eerste in baby's door een tijdschrift te kopen, en daarom is het zo zonde dat daar weinig informatie in staat....  lees verder
 • Duurzame filosofielessen basisschool
  Ik geef filosofie lessen aan hoogbegaafde leerlingen op een basisschool in Spijkenisse. Hierin leg ik ook de nadruk op de relatie tussen mens en de wereld. Dit doe ik dan op verschillende manieren:...  lees verder
 • Groene Avonturen
  Met mijn blog: groeneavonturen.nl, probeer ik mensen te inspireren om groener te gaan leven. 'Be the change you want to see in the world'. Juist door zelf steeds groener te gaan leven en...  lees verder
 • De Bewustzijn School
  We trainen ons lichaam al jaren lang op alle mogelijke manieren, maar waarom is het trainen van onze Mind en Ziel minder aanwezig in ons dagelijks leven? Een heldere en open Mind en...  lees verder
 • The Next Generation
  The Next Generation stimuleert de groei van lokale bewuste ondernemers "Ecopreneurs" in Amsterdam. Wij willen dat er meer aandacht wordt besteed aan duurzaamheid. Wij blijven constant...  lees verder
 • AGREEn
  De misse van AGREEn is om Nijmeegse studenten te laten bijdragen aan een innovatieve en duurzame samenleving. Studenten zullen in interdisciplinaire groepen duurzaamheidsvraagstukken van bedrijven...  lees verder
 • De Jongerenklimaattop
  De Jongerenklimaattop is een jaarlijkse klimaattop voor de brugklassers in de stad Helmond waarin ze duurzame bedrijven bezoeken en zelf duurzame ideeën bedenken en aan de gemeenteraad presenteren...  lees verder
 • SustainaBul
  De SustainaBul is dé duurzaamheidsranking van Nederlandse universiteiten en hogescholen. De onderwijsinstellingen worden beoordeeld op de integratie van duurzaamheid niet alleen in hun...  lees verder
 • Groene Agenda
  op www.groeneagenda.amsterdam worden initiatieven in, om en rond Amsterdam (en Utrecht en Haarlem) gebundeld. Dat maakt het laagdrempelig voor iedereen, en kan je verrast worden door de...  lees verder
 • BeweegProfs
  Met ons concept BeweegProfs brengen wij organisaties en individuen letterlijk in beweging. Dit doen wij door aandacht te besteden aan de fysieke en mentale fitheid van medewerkers. Met onze...  lees verder
 • Sustainable Stories
  (Basis)scholieren bewustmaken en stimuleren meer met duurzaamheid te doen. Dit initiatief is in samenwerking met de oprichtster van de Verhalenfee. Samen met de leerlingen bedenken we tijdens de...  lees verder
 • Wandering the Future
  Wandering the Future is begonnen als een online platform for future thinking content, waarbij het inspireren en informeren over de toekomst centraal staat. Al snel groeide dit platform uit tot een...  lees verder
 • Young Society
  Young Society is een stichting die zich inzet om de betrokkenheid van jongeren bij de samenleving te vergroten door jongeren te inspireren en verbinden aan maatschappelijke initiatieven....  lees verder
 • Light Challenge2017-2018; recreates darkness and light
  Dit netwerk van bedrijven, onderwijs, burgers en overheid geven samen de uitdaging aan studenten om met innovatieve ideeën/ontwerpen invulling te geven aan de beleving van de openbare ruimte in de...  lees verder
 • Hergebruiken van plastic bakjes GV1
  Alle groenten en fruit wordt verpakt in een doorzichtige bakje. Spoel de bakjes en gebruik het voor keuken schillen en zaden voorzaien in deze mini-Broeikassen! Grondige Vlinders Bouwlust gebruik...  lees verder
 • Eten uit eigen zee
  De Waddenzee ligt vol met heerlijke kokkels die allemaal naar het buitenland gaan. Met veel diesel en dan in blik met diesel terugkomen. Waarom niet gelijk uit de zee op ons bord. Heerlijk eten uit...  lees verder
 • Heartbeat
  Heartbeat Strategy is een onderzoeks- en adviesbureau. Het ‘heart’ staat voor de verantwoordelijkheid die bedrijven hebben richting de maatschappij en de ‘beat’ staat voor profitability die...  lees verder
 • Riothermie 2.0
  Warmte uit de riolering winnen in combinatie met buffering van deze warmte in de bodem middels Warmte-Koude-Opslag (WKO) ten behoeve van de gebouwde omgeving. Het innovatieve van deze techniek...  lees verder
 • Spotapro
  Het enige wat we in ons leven niet kunnen verdubbelen is TIJD. Het is de tijd van ons leven om onze talenten, passies en drijfveren toe te passen in ons werk dat zorgt voor geluk en voldoening. ...  lees verder
 • C.I.R.C.L.E
  C.I.R.C.L.E is the first online tool designed to assess the circularity of companies through six key-indicators: the Circle framework. The tool, called the Circle Assessment, measures organisations...  lees verder
 • MVO Consultants
  MVODatabase.nl is opgericht voor bedrijven die meer willen weten of aan de slag willen gaan met MVO en duurzaamheid. De afgelopen jaren hebben we het platform niet alleen uitgebreid met tekstuele...  lees verder
 • NS taxi-riksja
  Regel een ns taxi-riksja voor de mensen die van huis naar het station v.v. willen. De ov fiets moet immers altijd terug naar het station, maar hoe kom je op het station of weer thuis? Er is soms...  lees verder
 • Verkoop losse groenten
  Sommige winkels (bv Lidl) verkopen bepaalde groentes en fruit (bonen, wortels, uien, mandarijnen) alleen per 400, 500 of 1000 gram in een verpakking. Heb je 250 gr. boontjes nodig dan moet je...  lees verder
 • Dubbel Groen, composteerbare huizen en gebouwen
  Composteerbare 'groene' huizen en gebouwen met een buitenschil van eetbare/ niet eetbare vegetatie. Een 'groene'omgeving kan een belangrijke bijdrage leveren aan de...  lees verder
 • Gontscharoff Duurzaam bouwen
  Maak zo goed mogelijk gebruik van ruimte en maak transportlijnen kort; Dus maak van het dak van de winkel een mooie kruidentuin, voorzie een waterbassin met visjes van boven naar beneden met vers...  lees verder
 • Investeren ipv doneren
  Schaf de verhuurderheffing af voor woningcorporaties die willen investeren. Daarmee komt 1,7 miljard euro per jaar beschikbaar voor duurzaamheidsinvesteringen. Het mes snijdt naar meerdere kanten:...  lees verder
 • Greenjobs
  Einstein & Jones is een start-up die voorziet in consultancy en projectmanagement op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een van onze diensten is de vacaturebank Greenjobs....  lees verder
 • Zeewater mijnen
  Zeewater in zoutwatermoerassen met daarop een kas van plastic of van glas met daaronder leidingen gekoppeld aan warmwaterzonnecollectoren het zeewater laten verdampen voor drinkwater en water voor...  lees verder
 • plasticvrij leven
  Plastic wordt een steeds groter probleem. Veel mensen willen wel zonder plastic leven, maar het is heel lastig. Samen kunnen we meer: goede adresjes, handige tips en het veranderen van een gewoonte...  lees verder
 • NatuurSUPER, pluk je buurt!
  Een groene buurt maak je zelf! Terreinen liggen steeds vaker en langer braak. Hoe mooi is het als we deze en andere onbenutte plekken een (tijdelijke) bestemming kunnen geven met een positieve...  lees verder
 • Exalius
  Bij 'Exalius' worden technische adviezen gegeven voor gebouwen door te rekenen aan diverse duurzame varianten qua installaties en bijvoorbeeld isolatie. Doel is om inzicht te geven in...  lees verder
 • Duurzame energie app
  Ik heb een app ontwikkeld om klanten te ondersteunen bij het investeren in duurzame energieoplossingen. Hierbij wordt aan de hand van de postcode en straat gekeken welke type huis de klant woont....  lees verder
 • Nieuwe Steden
  Ik ga op zoek naar nieuwe concepten voor de binnensteden en kernen van de regio Stedendriehoek. Hierin probeer ik geplande ruimtelijke ontwikkelingen en sociale- en maatschappelijk krachten te...  lees verder
 • Hoom
  Met Hoom hebben we de wijkaanpak voor energiebesparing in verschillende wijken opgezet. Wij geloven dat voor het thema energiebesparing je krachten moet bundelen met energiecoöperaties,...  lees verder
 • Sungevity
  Het is aan Sungevity als aanjager van de rooftop revolution om iedereen te betrekken bij de voordelen van zonnepanelen. Samen met partners vergroot Sungevity het bereik om consumenten te kunnen...  lees verder
 • Mobisolar
  Mobisolar heeft mobiele enrgiebronnen die 100% brandstofbesparing kunnen realiseren. Onze Mobile Solar Units kunnen gebruikt worden als alternatief voor aggregaten, waardoor bedrijven niet meer...  lees verder
 • Solar Monkey
  Op dit moment is de zonne-energie markt in Nederland ontzettend chaotisch. Solar Monkey wil de markt volwassen maken en zonnepaneel installateurs met oog op kwaliteit naar het volgende niveau...  lees verder
 • Duurzame energie transitie
  Binnen een project dat ik deed voor Stedin netbeheer, heb ik gekeken hoe er in New York naar de rol van de distributienetbeheerder wordt gekeken. In New York krijgt de netbeheerder nieuwe rollen...  lees verder
 • Shinbone Networks
  Momenteel werk ik fulltime vanuit de VS met Shinbone om ons een product; een Pay-As-You-Go, 30W solar kit system te implementeren in respectievelijk Benin, Ghana en Nigeria. Via onze technologie ...  lees verder
 • Zero Energy Buildings
  Met het stappenplan 'nearly Zero Energy Buildings voor de bestaande bouw', wordt samen met gebouweigenaar, -beheerder en/of -gebruiker in zes fases verduurzaming van bestaand vastgoed...  lees verder
 • Duurzame gezinsauto Stella
  Solar Team Eindhoven heeft 's werelds eerste gezinsauto, op zonne-energie ontworpen en geproduceerd: Stella. Het doel is te laten zien dat de gezinsauto's van de toekomst op...  lees verder
 • FairMail Pictures that Empower
  FairMail is een sociale onderneming die fair trade foto producten maakt. De foto's op FairMail producten zijn genomen door Indiase, Marokkaanse en Peruaanse tieners. Je ziet de naam, het...  lees verder
 • Autobanden UP-CYCLING
  Maak van afgedankte autobanden weer nieuwe hoogwaardige producten, zoals kleding, tuin-benodigheden en outdoor meubilair (voor parken).  lees verder
 • DYNA-MIX
  Zet op alle apparaten van Fitness- & Gezondheidscentra zo veel mogelijk dynamo's en accu's om de bewegingsenergie om te zetten in groene stroom.  lees verder
 • hoogspanningswokkel
  Hoogspanningswokkel, Nederland staat vol met hoogspanningsmasten. als men een windwokkel of windvanger ontwikkelt die binnen in een hoogspanningsmast geplaatst kan worden dan kan deze direct op het...  lees verder
 • Bluerise
  Bluerise is een technologie en project ontwikkelaar die gebruik maakt van thermische energie uit tropische oceanen voor de productie van duurzame elektriciteit, koeling en vers water. Een duurzame...  lees verder
 • Nieuwe Brandstofcel
  Een speciaal type brandstofcel kan vanuit methaan een combinatie van waterstof (H2), elektriciteit en warmte produceren. Zo kan op een betaalbare wijze H2 worden geproduceerd wat bijvoorbeeld aan...  lees verder
 • De Zuiverende Kas
  De Zuiverende Kas is een nieuwe manier van waterzuivering door gebruik te maken van plantenwortels, die zorgt voor energiebesparing bij het waterschap. Deze zuivering kan bestaan in de vorm van een...  lees verder
 • Open House
  Muziekfestivals kun je zien als een tijdelijke mini-maatschappij. Dit maakt festivals niet alleen de ideale proeftuin voor innovatieve start-ups, maar ook voor innovaties die toepasbaar zijn op...  lees verder
 • Bodegaz
  Sinds een jaar of 3 maak ik interieur objecten uit afval materiaal in 2015 zette ik de stap om gehele interieuren aan te pakken.De kennis die ik bij het maken van objecten of het ontwerpen van ...  lees verder
 • Klimaatneutrale kluswoningen vluchtelingen
  In september 2015 heb ik een plan ontwikkeld voor het huisvesten van vluchtelingen in kluswoningen, waarbij deze mensen de woningen renoveren tot klimaatneutrale energieprestaties. Dit instrument...  lees verder
 • Skyscrapers
  Behoor jij tot de grote groep young professionals die niet precies weten wat ze kunnen of willen gaan doen aan het begin van hun carriere? Heb je nog geen goed beeld van alle mogelijkheden die er...  lees verder
 • Restaurant Verse Aarde
  Verse Aarde is een Plantaardig restaurant, in een galerie in het oost-Groningse 't Waar. Een pracht van een plek, en nu zijn we een nieuwe locatie aan het opzetten namelijk in Glimmen aan de...  lees verder
 • zelfpluk-gemeenschapstuin
  De gemeente stelt een braakliggend stuk grond beschikbaar van 10.000 m2; op 2.000 m2 worden daarop door vrijwilligers groenten geteeld. Minima worden in de gelegenheid gesteld zelf hun verse...  lees verder
 • Composteren op de hoek van de straat
  Le Compostier innitieert buurtcompostprojecten en ontwerpt innovatieve, gebruiksvriendelijke en aantrekkelijke meubels (wormenhotels) waarmee op straat door buurtbewoners het eigen gft-afval wordt...  lees verder
 • Elektriciteit uit golfbewegingen op zee
  Dit idee werkt op de golfbeweging van de zee en opwaarstekracht. Opwaarste kracht is enorm en kan honderdduizenden tonnen opleveren. Hierbij denk ik aan een ponton welk verankerd ligt voor de kust...  lees verder
 • Duurzaam Dorpspark Kruisland
  Aanleg van een dorpspark in Kruisland (West-Brabant) om de gemeenschapszin in het dorp te stimuleren op een duurzame manier. Het park kent verschillende onderdelen zoals een eetbare plaats...  lees verder
 • Archief voor Consumenten Geschiedenis
  Archief- expositie- en discussieruimte inrichten voor onze uitgebreide collectie over de geschiedenis van duurzaam consumeren en produceren.  lees verder
 • Mijn droom; de wereld schoon!
  Ik heb een droom. Ik wens dat we samen zwerfafval gaan opruimen. En dan niet één keer per jaar met prikker en zak, neen, ik wens dat iedereen één keer per week probeert met weinig moeite wat...  lees verder
 • Borrel of the Pyramid
  Borrel of the Pyramid is een netwerkorganisatie voor young professionals die werkzaam zijn of interesse hebben in sociaal ondernemerschap in the Bottom of the Pyramid (BoP). De BoP is de grootste...  lees verder
 • Stichting Verbeter de Wereld
  Stichting Verbeter de Wereld biedt 2x per jaar het Traineeship voor Wereldverbeteraars aan voor idealisten die hun talenten in willen zetten voor een betere wereld. Gedurende vier maanden zetten...  lees verder
 • YSocialBusiness
  Met YSocialBusiness organiseren wij de Social Business Booster. Dit is een reeks van trainingsdagen over sociaal ondernemen voor startende sociale ondernemers. Met YSocialBusiness hebben we...  lees verder
 • Natur-el
  Natur-el is een winkel met uitsluitend biologische en fairtrade kleding. Daarnaast fungeert Natur-el als een podium voor andere duurzame ondernemers, designers en labels. Hun producten en of...  lees verder
 • Duurzaam Verkuil
  In 2015 is Duurzaam Verkuil opgestart: een webshop met duurzame artikelen. Bij duurzaam denk ik aan milieu maar ook de armoede die er in andere landen is! zo zijn alle artikelen die wij verkopen...  lees verder
 • Viva Las Vegas
  Stichting Viva Las Vega's maakt vega makkelijker, leuker en lekkerder voor iedereen. Onze missie is om zoveel mogelijk onnodig leed te besparen en de wereld hap voor hap mooier en eerlijker...  lees verder
 • GuruScan sociale kennisdeler
  We leven in een maatschappij waarin de productiefactor kennis een steeds belangrijkere plaats in neemt ten opzichte van arbeid, natuur en kapitaal. Negentig procent van kennis en ervaring binnen...  lees verder
 • duurzaam alternatief vuurwerkshows
  met alle elementen van de natuur een show geven, die net zoveel impact heeft als vuurwerk. Natuurlijke gassen en water zijn hoofdbestanddelen. ook laten we geen vervuiling achter of produceren...  lees verder
 • Water battery
  Met overvloed aan zon en wind energie een water reservoir vullen, om bij windstil en niet zonnige dagen , toch duurzame energie te hebben uit water door middel van waterkracht. Tevens heb je zo...  lees verder
 • Guerrilla Garden het bedrijventerrein
  Groen is goed. Mensen met groen in hun buurt zijn gelukkiger en gezonder. Dat blijkt uit onderzoek. Bedrijventerreinen lijken wel een woenstijn - stenen, auto's, wegen. In welk groen kunnen...  lees verder
 • LENA the fashion library
  LENA the fashion library is een kledingbibliotheek voor dames, waar de consument met een abonnement kleding kan lenen. Een fysieke plek waar het klassieke bibliotheek principe op een geheel nieuwe...  lees verder
 • OnePlanet Kitchen
  OnePlanet Kitchen is a unique model around sustainable lifestyle and circular economy. We organise monthly dining events in various cities in a pop-up form using local, organic and vegetarian...  lees verder
 • DuKo
  DuKo wil een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van ons consumptiegedrag. Met de duurzame kortingskaart tonen wij studenten het aanbod aan duurzame producten in een stad, maken we deze...  lees verder
 • O My Bag
  Het hoofdkantoor van O My Bag bevindt zich in Amsterdam. De productie vindt plaats in Kolkata, waar de tassen onder eerlijke omstandigheden worden gemaakt, een veilige werkomgeving waar eerlijke...  lees verder
 • De Groentetas
  De Groentetas is een non-profit studenten initiatief waarbij studenten wekelijks groenten en fruit bestellen. In 1994 is het opgestart, maar tussendoor meerdere jaren weggeweest. Sinds een paar...  lees verder
 • Novia Verde
  Novia Verde is een duurzaam, veganistisch lunchcafé met minibakkerij. Weinig tot geen voedselverspilling, alles zelf maken, goede isolatie, biologische en lokale producten gebruiken, tweedehands...  lees verder
 • "I was a..." collectie
  De "I was a ….” collectie van Naomi Rachèl Timan zijn handgemaakte stukken die elk uniek zijn, omdat ze gemaakt zijn van oude leren jassen, rokken, sofa’s en levi’s. Naast "oude"...  lees verder
 • Bewust in de Buurt
  Bewust in de Buurt is een online platform (www.bewustindebuurt.nl) waar je eenvoudig duurzame winkels, horeca en andere bedrijven kunt vinden. Grote obstakels die mensen ervan weerhouden...  lees verder
 • Meuq
  In mei 2014 is www.meuq.nl gelanceerd. De tweedehands schoenen webshop. Meuq is een webshop die tweedehands kwalitatief goede schoenen aanbiedt tegen een eerlijke prijs. Ook kan er met het...  lees verder
 • Sophie Stone
  Sophie Stone is een webshop die sophisticated fair fashion aanbiedt waarvoor ik zelf de collectie samen stel. De mode die je bij Sophie Stone vindt draagt het Fair Trade of het Fair Wear keurmerk,...  lees verder
 • Studio April
  Bij April zijn we van mening dat het leer verbruik sterk beperkt moet worden. Er is volop leder ( banken, stoelen, jassen) in de omloop met nog vele jaren van slijtage vooruit. Het is dan ook...  lees verder
 • Hasmik Matevosyan Fashion
  Hasmik Matevosyan wil de kwaliteit van leven van mensen verbeteren en biodiversiteit stimuleren via de mode-industrie. Er werken 75miljoen mensen in de mode-industrie en de wereldbevolking heeft...  lees verder
 • "ECO vuilnisbak",
  Slimme apparaten voor vuilnisselectie of digitale vuilnisscheidingsmachines. Er zijn eenvoudige mogelijkheden om te recyclen, zoals vuilnispressing en een verpakkingsapparaat dat afval weegt en de...  lees verder
 • Voedselhulp Blerick
  Geef levensmiddelen weg voor dat de THT verlopen is, Voedselbanken, particuliere voedselhulp, of het systeem rechtstreeks vanuit de winkels THT nog 2 dagen 25% korting 1 dag 50% korting datum...  lees verder
 • Warmtewerende en energie opwekkende ramen
  Ramen van nieuwe of opgeknapte treinstellen zouden zonnepanelen in de ramen kunnen hebben. Je kunt nogsteeds naar buiten/binnen kijken. Het deel van het licht dat je niet ziet wordt afgebogen naar...  lees verder
 • GW Agency
  Het bedrijf GW "Gone Wrong" Agency realiseert projecten over de breedte van de modeketen die bijdragen aan vernieuwing en verduurzaming. De Modebelofte is een expositie tijdens DDW met...  lees verder
 • De Stadskas
  De Stadskas is een podium voor groene innovatieve plannen en een laagdrempelige manier voor bewoners van Almere om kennis te maken met de Floriade en de thema's rondom duurzaamheid: Energie,...  lees verder
 • Fête de la Nature
  Met Fête de la Nature willen we mensen uit nodigen om na te denken hoe zij een feestje voor- en in de natuur zouden vieren en dit zelf te organiseren. Het wordt niet van boven af georganiseerd,...  lees verder
 • Twenty Four
  Twentie Four is een documentaire reeks die impact ondernemers volgt die tegen de stroom in een industrie proberen te veranderen. We hebben 6 aflevering verkocht. Op het moment zijn we bezig met...  lees verder
 • WeCantWaste
  Er wordt in Nederland jaarlijks zo'n 47 kilo voedsel per persoon weggegooid. Dat kunnen we toch niet maken?! Wij daagden mensen uit om, net als ons, deze challenge aan te gaan waarin je een...  lees verder
 • Burgemeester van Buiten
  Als Burgemeester van Buiten en ontwikkel ik concepten en begeleide kinderactiviteiten die de bewondering en verwondering van kinderen voor de natuur stimuleren. Ik richt mij veelal op gezinnen met...  lees verder
 • Drinkwatertap bij ieder NS station.
  Bij ieder NS station in Nederland één of meerdere drinkwatertappunten plaatsen. Misschien niet goed voor de omzet van frisdrank van de kiosk maar wel goed voor het milieu en voor de mens (obesitas...  lees verder
 • The Wise City
  The Wise City is een lerend platform wat de transitie naar een radicale duurzame toekomst in steden onderzoekt door learning labs te organiseren die een verbinding bieden tussen verschillende...  lees verder
 • De Hemp Collective
  De Hemp Collective is een onderneming die streeft naar een duurzame economie met betere en gezondere producten door het gebruik van hennep. Hennep is een gewas met enorm veel potentie. Hennep...  lees verder
 • EVOLV
  Met EVOLV, helpen we MKB-bedrijven en lokale overheden om duurzaamheid en circulaire economie verder te implementeren. In die rol werken we intensief samen met Het Groene Brein (Nederlands netwerk...  lees verder
 • Stadstuin de Bergen
  Stadstuin de Bergen is een initiatief waarbij een groene ontmoetingsplek wordt opgezet of aangepakt om ouderen, jongeren en gezinnen samen te brengen uit de buurt. De plek moet ruimte geven aan...  lees verder
 • Bio Futura
  Bio Futura wil zoveel mogelijk olieplastics te vervangen door bio-based en composteerbare alternatieven. Enerzijds maakt ons dit minder afhankelijk van eindige olieplastics, anderzijds komt er bij...  lees verder
 • HackYourFuture
  Op dit moment is er een groot aantal hoog opgeleide professionals die in een vluchtelingen-procedure zit die tot 1 jaar kan duren. Wij als HackYourFuture scholen vluchtelingen tijdens hun...  lees verder
 • Buitendoor
  Buitendoor is een stichting waarin duurzaam samenwerken centraal staat. We verzorgen trainingen, teambuilding dagen en werkweken voor jongeren of jongerenwerkers die meer willen leren over de...  lees verder
 • De Deelkelder
  Een Deelkelder is een fysieke plek in een wijk waar spullen, kennis en ervaringen worden gedeeld. Een soort bibliotheek maar dan voor gereedschappen, hobby en vakantie spullen en huis en...  lees verder
 • Opgemärkt
  Opgemärkt is een ongedwongen duurzaamheidsvereniging met een Scandinavisch tintje. De missie van Opgemärkt is enerzijds jonge, creatieve, ondernemende en milieubewuste mensen een toegankelijke en...  lees verder
 • WOW projecten op scholen
  Als Innovatie Regisseur heb ik op de Hogeschool Inholland in Delft een fysieke ruimte gecreeerd met ruimte voor innovatie en techniek. Op zich niks nieuws, maar wat we proberen te realiseren is de...  lees verder
 • Use-less
  Het project Use-Less had zichzelf als doel gesteld dat 1000 mensen in twee maanden tijd 10 Use-Less producten aanschaffen. Dat zijn 10 producten met minder verpakkingsmateriaal. We voorkwamen zo...  lees verder
 • Compostfabriek
  Met De Compostfabriek is het mogelijk om organisch afval op weinig ruimte te composteren. Bijvoorbeeld op een balkon in de stad, een plek waar steeds meer mensen wonen. In de fabriek zijn dagelijks...  lees verder
 • Samen met de buurt duurzaam warm
  Samen met de buurt een coöperatief en duurzaam lokale warmtevoorziening realiseren. In plaats van aardgas wordt zonne-energie ingezet als bron. In de buurt wordt hiervoor een zonnecollector veld...  lees verder
 • Instock
  In 2014 is Instock gestart met als doel: voedselverspilling op de kaart zetten! Wereldwijd wordt een derde van ons eten verspild: dit heeft een enorme impact op ons milieu. Elke dag haalt Instock...  lees verder
 • Hyko
  Hyko is on the mission to create the future where kids and adults are more conscious about their actions, energy consumption and protective to nature. Hyko has created a technology, where smart...  lees verder
 • Ecodorp Boekel
  In circulaire wijk Ecodorp Boekel gaan we duurzaam in onze levensbehoeften voorzien. Wat we in Boekel gaan maken, is een circulaire wijk van 35 duurzame huurwoningen, buurthuis, werkplaats en...  lees verder
 • Sharefood.in
  In 2013 zijn de startup Newsourcing BV en de Stichting Verantwoord Uitbesteden opgericht. Het eerste project van de Stichting Verantwoord Uitbesteden is in India: Sharefood.in. Door...  lees verder
 • Nyamekeye Farms
  By 2030, there will be 9 billion more mouths to feed in the world, of who most will be located in Sub Saharan Africa. My initiative is about Food Security and Agriculture development in...  lees verder
 • Youth Food Movement
  Wij zijn een nationale jongerenbeweging die zich inzet voor een eerlijker en gezonder voedselsysteem. Dit houdt in dat mensen weer respect krijgen voor dat wat er op hun bord ligt en de weg die...  lees verder
 • Sur+
  Met SUR+ apps verbinden we de vraag- en aanbodzijde van voedseloverschotten. We richten ons op de koppeling tussen groente- en fruittelers en lokale voedselbanken in Nederland. In Nederland wordt...  lees verder
 • Stichting Move
  Move laat kinderen uit minder bedeelde wijken ontdekken welke mogelijkheden zij hebben in de maatschappij. Dit doen wij door deze kinderen te koppelen aan studenten. In een kortlopend project leren...  lees verder
 • Hydrodynamische vrachtschepen
  namisVrachtschepen vervoeren het meest van onze wereldwijde goederen. het onderwaterschip is redelijk hydrodynamisch met bulb-steven. Een onderzeeër is het meest hydrodynamisch. waarom geen...  lees verder
 • Slijtage vliegtuigbanden verminderen
  Vliegtuig landingsgestel banden zijn zeer onderhevig aan slijtage. buiten het feit dat dit door de grote massa van de toestellen komt is een goede reden, maar zeker ook omdat deze banden van...  lees verder
 • Vliegtuigen zuiniger laten opstijgen
  Vliegtuigen op de grond zijn energie verslinders. Vliegdekschepen gebruiken jetstream-walls voor kortere take-of distances. Dit kun je toepassen op luchthavens en er windturbines in bouwen en...  lees verder
 • Sjipit
  Spijt is dé marktplaats voor het vervoer van spullen in de vorm van een app. Met Sjipit vervoer je spullen flexibel, gemakkelijk en voordelig. Je maakt namelijk gebruik van iedereen die zakelijk de...  lees verder
 • Tegengestelde belangen.
  De koppeling laten vervallen: Staatsinkomsten versus gasverkoop (energiebelasting) In Groningen zouden vele huizen energiezuinig gemaakt worden. in het kader van aardbevingen. Omdat dit minder...  lees verder
 • Opslag zonne-energie
  Gebruik de accu van je electrische auto om de energie die opgewekt wordt door de zonnepanelen op je dak op te slaan. En lever deze terug als de panelen minder opbrengen als het bewolkt is, voor...  lees verder
 • DalvrijKoeriers
  Een website waarmee koeriers met hun DalVrij- en OV-fiets abonnement -of samen met lokale fietskoeriers- duurzaam, goedkoop en persoonlijk pakketjes door heel Nederland bezorgen. Zodra het...  lees verder
 • Beter gescheiden inzamelen
  Wat in de groene, grijze, blauwe, oranje container moet blijkt nogal lastig te onthouden.Melkpak wel of niet bij het plastic? Mijn idee is om aan de binnenkant van de containerdeksel een sticker te...  lees verder
 • Kinderen bewust maken van natuur.
  Ik wil mensen dichter bij de natuur brengen zodat er verantwoordelijke beslissingen worden genomen. Onze maatschappij is er op gericht geld te verdienen zonder rekening te houden met natuur...  lees verder
 • Extracopter
  Met extracopter kunnen we eindelijk meer mee de lucht innemen dan alleen maar camera's. Vanaf nu kan elke boer snel accuraat en goedkoop zijn akkertje besproeien.en kunnen we snel bosbranden...  lees verder
 • Gezond Natuur Wandelen
  Stichting Gezond Natuur Wandelen wil samen met natuurbescherming, de gezondheidszorg en welzijnssector wekelijkse wandelingen in diverse gemeenten opzetten. De gezondheid en het welzijn van de...  lees verder
 • CO2 als bouwsteen voor nieuwe producten
  Er wordt veel gefocust op het verminderen van CO2-uitstoot en het afvangen en opslaan van CO2, echter wordt er relatief weinig aandacht besteedt aan het hergebruik van CO2 als hernieuwbare...  lees verder
 • Green Junkie
  Wij gaan zorgen dat groenlasten van gemeentes groenbaten worden. Door groenontzorging kan een circulair investerings model gevormd worden. Dat allemaal moet gebeuren door een bijzondere plant de...  lees verder
 • Africa Wood Grow
  Africa Wood Grow ltd. is een sociale onderneming dat geërodeerde grond in de droge tropen omvormt tot bos. In 2013 zat ik op 20 acre nu zijn we hard op weg naar 80 acre nieuw bos. Daarnaast is...  lees verder
 • Boer Brunia
  Sinds twee jaar produceer ik melk, zonder kunstmest, zonder antibiotica en met minimaal gebruik van krachtvoer. Ik kopieer natuurlijke processen en kopieer de kennis en kracht van de natuur. Door...  lees verder
 • Yunit Studio
  Yunit Studio is een t-shirt label dat shirts maakt voor mensen ongeacht hun haarkleur, gender of hobby. Het merk is ontstaan vanuit de filosofie dat mensen meer overeenkomsten dan verschillen...  lees verder
 • Wanchako
  Wanchako is een startup bedrijf dat handgemaakte fair trade, geurende houtproducten uit Peru verhandelt van duurzame herkomst. Er wordt alleen gecertificeerd sprokkelhout gebruikt. De geurstokjes...  lees verder
 • Krantenrek in de trein
  NS zoekt continu naar mogelijkheden om de reis zo duurzaam mogelijk te maken, bijvoorbeeld door afvalscheiding op stations en in de trein. In Zwitserland zag ik naast de afvalbak een krantenrek in...  lees verder
 • Mobile zonne paneel.
  Een verrijdbaar zonne paneel wat uitschuifbaar is dat we mee kunnen nemen op vakantie in de Camper of Caravan, kunnen plaatsen op het platte dak of op het balkon of in de tuin of op een boot,...  lees verder
 • Trottoir verlagingen rollator proof maken
  Alle stoep verlagingen zijn voor rolstoelen verlaagt, dus voor grote wielen, dat gaat redelijk vlotjes. Maar die kleine rollator wieltjes slaan vast in het regen gootje, ik loop regelmatig met...  lees verder
 • Doortrapt
  Met een elektrische fiets kom je verder. Maar in de praktijk valt het tegen: oversteken, omrijden, lang op een stoplicht wachten, weer oversteken, want de auto gaat voor! Je zou eigenlijk met de...  lees verder
 • FRANK
  De meeste thee wordt vanaf de fabriek via een theehandelaar richting een veiling gebracht en verkocht aan de grote theespelers, zoals Lipton, Finlays en Tetleys. Na vaak enkele maanden opslag in...  lees verder
 • Streekboer
  De Streekboer maakt lokaal voedsel weer mogelijk. Met De Streekboer richten we verzamelpunten op waarbij lokale boeren zich aansluiten. Ze bieden hun producten via onze website aan en eenmaal in de...  lees verder
 • Duurzaam modelabel
  Mijn initiatief is de start van modelabel "Lisa Konno". Als ontwerper maak ik mode tegen kledingverspilling. Iets wat klinkt als een paradox maar door innovatie in textielrecycling...  lees verder
 • Enschede Textielstad
  'Enschede Textielstad' is een weverij waar op basis van lokale en gerecyclede materialen, zoals vlas, hennep, wol en gerecycled denim (mode)stoffen worden geproduceerd. De weverij...  lees verder
 • PeelPioneers
  PeelPioneers richt zich op de verwaarding van citrus schillen in Nederland. Elk jaar wordt ruim 70 miljoen kilo citrus afval afkomstig van horeca, sapproducenten en supermarkten vergist of...  lees verder
 • Verdraaid Goed
  VerdraaidGoed, is hét startpunt voor upcycle projecten. Wij hebben in de afgelopen 3 jaar projecten in de markt gezet zoals 'NS-Upcycle' (een productlijn gemaakt van gebruikte...  lees verder
 • Fyto-Extractie
  Rioolslib zou ideale potgrond of bodemverrijker voor de landbouw kunnen zijn, ware het niet dat het vervuild is met zware metalen. Momenteel wordt het verbrand, wat erg duur is. De asresten van de...  lees verder
 • Metabolic
  Het wereld voedselsysteem is een van de centrale oorzaken drivers van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Metabolic laat zien dat het anders kan. Er wordt gewerkt aan een grote...  lees verder
 • Nutrient Platform
  Fosfaat is van levensbelang voor al het leven op aarde. We zijn deze schaarse grondstof helaas snel aan het opmaken, en er is geen alternatief. Daarom moeten we alles op alles zetten om fosfaat te...  lees verder
 • COOX Clean Cookstoves
  COOX is een project waarmee Stichting HIER klimaatbureau meer clean cookstoves voor gezinnen in ontwikkelingslanden wil realiseren. Elk jaar sterven meer dan 4 miljoen mensen aan de gevolgen van...  lees verder
 • Gefeliciteerd! - U bent Nederlander
  In het boek 'Gefeliciteerd! - U bent Nederlander' staat Nederland centraal als multicultureel land. Alle speciale dagen in Nederland worden genoemd, voor elke cultuur. Het immaterieel...  lees verder
 • Zero House Solutions
  Het idee is een website te realiseren waarin je heel overzichtelijk en snel energiezuinige installaties kan bestellen of energiebesparende maatregelen kan aanvragen. Door op het betreffende icoon...  lees verder
 • Snel, goedkoop en duurzaam bouwen
  Ik werk samen met Veerhuis bouwsystemen, een bedrijf dat zich vooral gespecialiseerd heeft in EPS bouw. Onder Veerhuis vallen meerdere bedrijven, waardoor zij de keten van A t/m V in handen hebben....  lees verder
 • Een aandeel in de Aarde
  Ons economische systeem van beurzen helpt zichzelf ten gronde. Grote bedrijven gaan naar steeds goedkopere landen met hun productie, totdat er geen goedkopere alternatieven meer zijn. Mijn...  lees verder
 • Gewenst gedrag belonen en ongewenst gedrag belasten: géén OZB waardering van zonnepanelen
  Voor de waardering van zonnepanelen en zonneparken in het kader van de Wet WOZ ontstaan er in de "Notitie vrijstellingen bij zonnepanelen en parken 2016-02-12" volgens de Waarderingskamer...  lees verder
 • zorg er in sportscholen voor dat de energie die in apparaten wordt gestoken teruggeleverd wordt
  op de diverse toestellen (loopbanden etc) zou de opgewekte energie opgevangen kunnen worden zodat deze gebruikt kan worden voor de energie die nodig is om de sportschool te laten draaien  lees verder
 • De circulaire economie is uit, de circulaire samenleving is in
  We praten over de circulaire economie maar bedoelen iets anders: de circulaire samenleving! Economie is afgeleide van de samenleving, de verbinding wordt gemaakt door samen-te-leven. Dat moeten we...  lees verder
 • MVO Masters
  Met MVO Masters zetten wij ons als team in voor de verduurzaming van het bedrijfsleven en dan vooral het MKB. We hebben geconstateerd dat die vaak wel iets aan MVO willen doen, maar niet zo goed...  lees verder
 • Happie
  Happie, een sociale onderneming in wording. Mensen met een verstandelijke berperking bakken biologische koekjes die wij voor hen verkopen. Zo helpen wij hun aan een leuke en leerzame ...  lees verder
 • Bags and Wallets
  Bags and Wallets - Cambodia is een project voor kansarme en achtergestelde jongeren op het Cambodjaanse platteland. Ik importeer tassen en portemonnee's uit Cambodja naar Nederland die ik op...  lees verder
 • Synexpand
  Een nieuwe manier om warmte om te zetten in electriciteit. Op een totaal andere manier waarmee ik in 2013 de gasterra energie prijs won heb ik nu een generator ontwikkeld waardoor fossille...  lees verder
 • Oma's United
  Oma's United gaat de eenzaamheid onder ouderen tegen. Wij geloven in een wereld waar ouderen niet achterblijven maar nog steeds mee doen in de maatschappij. Daarom organiseren we sinds 2012...  lees verder
 • CollAction - het eerste Crowdacting platform ter wereld!
  Crowdacting (een term die door ons is gelanceerd) kan worden gedefinieerd als “conditioneel, collectief handelen ten bate van een maatschappelijk doel”. Met Crowdacting stellen we de vraag: “Doe je...  lees verder
 • Troeptrimmen
  Troeptrimmen is samen bewegen door te wandelen of te joggen door je wijk en tegelijk zwerfafval op te ruimen. Lijf actief, buurt schoner, meer contact met elkaar en iedereen kan het. Na afloop...  lees verder
 • Changerism
  Changerism is een interdisciplinaire denk- en doetank die zich specialiseert in complexe duurzaamheidsvraagstukken. Wij onderzoeken, adviseren, voeren strategische campagnes en communiceren op...  lees verder
 • Enactus Groningen
  Er liggen momenteel 5 concrete plannen die moeten uitgroeien tot social startups: 1. Welcome Cooking (een pop-up restaurant waar vluchtelingen gerechten bereiden). 2. Les Belles Ateliers...  lees verder
 • Duurzaam Bouwloket
  Er is online veel informatie te vinden over duurzaam (ver)bouwen, energie besparen en energie opwekken. Veel informatie is helaas versnipperd aanwezig, gekleurd (niet onafhankelijk) of onvolledig...  lees verder
 • ICE-Africa
  The idea is to tap into the vast opportunities in Africa whilst creating jobs for the locals, generating clean energy, designing a clean and healthy environment, training the local in Africa on the...  lees verder
 • Enie
  Enie.nl is een adviesorganisatie en leverancier van zonne-energie voor de particuliere en zakelijke markt. Het bedrijf is medio 2012 met een droom en een helder perspectief gestart. Wat enie.nl...  lees verder
 • Sustainer Homes
  Sustainer Homes staat voor een 100% duurzame, compromisloze manier van wonen, werken, en recreëren. Voor het eerst is het mogelijk om in alle dagelijkse menselijke behoeftes te voorzien, zonder...  lees verder
 • Hyperloop Transportation Technologies
  Mijn doel is het bouwen van een wereldwijd systeem van ''hyperloops''. Afgelopen maand zijn wij begonnen met het bouwen van de eerste grote Hyperloop track in Quay Valley (USA)....  lees verder
 • De Groene Grachten
  1.5 miljoen historische gebouwen: niemand waagt zich eraan deze energieverbruikers te verduurzamen. De Groene Grachten zei: wat is duurzamer dan oude panden voor de komende eeuwen klaarmaken? De...  lees verder
 • Elemental Water Makers
  Elemental Water Makers is in staat om betaalbaar drinkwater te leveren middels ontziltingsinstallaties aangedreven op duurzame energie. Ontzilting is een energie-intensief proces. Met toenemende...  lees verder
 • Coco Conserven
  Coco Conserven is ons antwoord op de verspillende kracht van onze voedel-vers-cultuur. We zijn een inblik-fabriek begonnen om het blik weer op de kaart te zetten. Het blik biedt allemaal antwoorden...  lees verder
 • Bird Control Group
  In een wereld waar de vraag naar voedsel, energie en mobiliteit stijgt, is effectieve en duurzame vogelwering essentieel. Bird Control Group levert innovatieve producten om vogels op afstand te...  lees verder
 • Buro Walden
  Ons idee is geïnspireerd door een beweging in Amerika, de small house movement, waar mensen klein en duurzaam gaan wonen en de focus verschuift van materiele welvaart naar geluk. we hebben in kaart...  lees verder
 • The Salt Project
  Door klimaatverandering is er op veel plekken in de wereld een tekort aan zoet water. Er wordt onderzoek gedaan naar ontzilting van zeewater. Daarbij ontstaat echter een grote afvalstroom: zout....  lees verder
 • Planq
  Planq is een circulaire design studio. Wij ontwikkelen inrichtingen en meubilair vanuit natuurlijke (rest)materialen. Wij maken gebruik van natuurlijke en verantwoorde producten in onze ontwerpen,...  lees verder
 • PlasticRoad
  Het concept PlasticRoad is om holle prefab en modulaire wegen te maken van gerecycled plastic / kunststof. Dit houdt in dat de conventionele fundering en de asfaltlagen worden vervangen door een...  lees verder
 • Ring-Ring®
  Ring-Ring® heeft als missie: Nederland in 10 jaar het gezondste en schoonste land dankzij onze fietsers, fietsinfrastructuur en onze innovatiekracht om sectoroverstijgend samen te werken. ...  lees verder
 • energietransitie aantrekkelijker maken
  We zullen met zijn allen minder fossiele brandstoffen moeten gaan gebruiken. Echter, mensen die een warmtepomp of laadpunt voor de elektrische auto hebben aangeschaft hebben vaak hoger...  lees verder
 • Het ‘spontane liften’ op de snelweg van carpool- naar carpoolparkeerplaats
  Zonder vooraf tijdstip, locatie of bestemming af te spreken op de snelweg spontaan ‘liften’/’carpoolen’ door aanmelden via een Uber-achtige app of drukknop op de carpoolparkeerplaats en matrixbord...  lees verder
 • Modulair zeer-lage-temperatuur warmtenet
  De aanleg van warmtenetten kost veel geld vanwege de geisoleerde buizen. Daarnaast zijn ze afhankelijk van een hoge temperatuur warmtebron zoals energiecentrales, industrie of diepe aardwarmte. ...  lees verder
 • Braakligende grond
  Idee 1. Energiemaatschappijen installeren gratis, op de zon te richten, draaibare zonnepanelen op gratis ter beschikking gestelde, "ongebruikte" stukken grond en leveren als...  lees verder
 • Dansvloer die energie opleverd bij festivals
  Bij GREEN CHOICHE heb een groene batterij die aggregaten vervangt op festivals door zonne panelen. Als er nou een vloer ontwikkeld word die op festivals neer gelegd kan worden (als mensen er op...  lees verder
 • De zonnelaadpas
  De ZonneLaadpas is een concept dat het mogelijk maakt om uw elektrische auto op te laden met uw eigen zonnestroom, ook als u niet op uw eigen terrein kunt parkeren! Hoe werkt het? Heel...  lees verder
 • Opslag warmte in boilers
  Lever je te veel stroom met je zonnepanelen zet deze dan om in zo groot mogelijke boilers. Regel deze op afstand met magneetschakelaars op de warme uitlaat boiler en warme leiding cv. Schakel...  lees verder
 • Energietoren
  Elektrische energie opslaan in een gewicht, dat omhoog wordt getakeld bij een aanbod aan energie (overdag cq opslag) en omlaag zakt bij vraag naar energie (s'avonds cq gebruik). Mogelijk voor...  lees verder
 • Winkeldeuren dichthouden ivm met energie verspilling...
  Iedereen doet aan duurzaam bezuinigen. Maar wie daar nog iets van kunnen leren zijn de winkeliers! De winkeldeuren staan winter (verwarming) en zomer (airco) open, omdat het zgn. klanten weg zou...  lees verder
 • zuinig met water
  Ik heb drie grote regentonnen: alle water gaat voor de planten en voor het wassen van de auto. Handwasjes gaan ook met dit water. Moet ik tóch wassen, dan vang ik het sop op en doe de volgende was...  lees verder
 • Zonnekachel
  Door een paraboolspiegel (de zon volgend) op een dak te plaatsen en deze op een speksteen te richten die vervolgens als een pilaar door het hele huis gaat kan deze een groot gedeelte van de woning...  lees verder
 • Lachende ambassadeurs
  Laat iedere dinsdag lachende ambassadeurs meereizen in de trein die duurzaamheid op een leuke manier aan de mensen kunnen presenteren. Door een blij gevoel zijn mensen eerder bewust en geniegd om...  lees verder
 • Tuintjes
  In stadse gebieden waar weinig ruimte is met biologisch afbreekbaar markeerlint tussen paaltjes bijvoorbeeld tuintjes creeeren. Dan bijvoorbeeld zaadbollen planten om bloemen te krijgen en de...  lees verder
 • zonnepanelen
  Mijn idee: woningbouwcorporaties d.m.v. subsidie, verplichten om op de (platte) daken van flats, zonnepanelen te plaatsen. Het is goed voor het milieu en voor de portomennee van de...  lees verder
 • Iedereen een verbruiksmeterdisplay
  Volgens mij wordt iedereen die een Toon of spIDer achtige verbruiksmeter display in de kamer heeft hangen vanzelf geactiveerd om zijn/haar energie verbruik veel beter in de gaten te houden en er...  lees verder
 • Gezamelijke netwerk accu
  Inventariseer welke zonnepaneelbezitters willen investeren in een buurtaccu. De buurtaccu wordt geladen door het net met dezelfde capaciteit stroom als de gezamelijke opbrengst van alle zonnepaneel...  lees verder
 • sun save
  Het is een water zak ca 4000 liter dat word verwarmd via zone boiler als de verwarming vraagt om warm water ca 60 graden dan haalt hij het uit de zak onder de vloer en ik ver warm mijn huis hier...  lees verder
 • zonne-energie
  De overheid geeft iedere inwoner in ons land die een huis bewoont met een schuin dak op het zuiden gratis een installatie met zonnepanelen en blijft ook de eigenaar. De bewoner krijgt 8 jaar een...  lees verder
 • Inbouw hooikisten voor duurzaam koken
  De hooikistmethode is een eeuwenoude manier om de kooktijd op een energiebron met maar liefst 75% te verkorten. Aardappels 7 minuten koken, daarna 30 minuten in de kist. Zilvervliesrijst 10...  lees verder
 • zonnige wegen
  Langs de snelwegen zonnepanelen plaatsen ipv de akelige schermen die er nu staan. Wellicht hier en daar afgewisseld met een glazen doorkijk. Want ik neem aan dat er een speciaal team moet komen om...  lees verder
 • Verzin je eigen duurzame stripfiguurtje
  Zoveel nieuwe duurzame ideeën, maar welke passen bij mij? Verzin je eigen stripfiguurtje, om los te komen van de problemen waar we mee te maken hebben, en je eigen nieuwe eco-oplossingen te...  lees verder
 • Younetics: Praktisch op pad zonder auto
  Vind jij ook dat het niet altijd makkelijk is om zonder auto op pad te gaan? Vooral gezinnen wijken vaak uit naar reizen met een auto. Zelfs voor kleine stukjes in eigen stad of nabije omgeving!...  lees verder
 • Een beter milieu begint bij besparen
  Missie en visie Reduceren van CO² uitstoot Woningvoorraad verduurzamen met als doel 0 op de meter/energie neutraal Lokaal ondernemen Het inzetten van lokale bouw- en installatiebedrijven om...  lees verder
 • think-tanking
  Ik tank mijn auto vol tot de helft. Het bespaart ~25 kilo op de 1000 kilo die de auto weegt. Hierdoor bespaar ik ~2% op gewicht en dus ook op uitstoot en brandstof. De keerzijde 1x week tanken ipv...  lees verder
 • aan- en uitzetten wifi van de rouder/modem
  Als je de woning verlaat, zet je de verwarming laag. Waarom blijft de router/modem gedurende 24/7 aanstaan ? Ik wil de mogelijkheid om bij bewoning de wifi /wireless ook eenvoudig te kunnen in-...  lees verder
 • energie door sporten
  Op de fitness en fysiopraktijken de apparaten ( fietsen, loopbanden, roeiapparaten, steps e.d. ) aansluiten op het net en eigen stroom op laten wekken. De ruimte en mogelijk meerdere huishoudens...  lees verder
 • Trechter of Trans-energie
  Zonnepanelen werken op zonnelicht, alle licht buiten is zonlicht. Maak om de 700 windturbines, die straks in zee komen, rondom trechters / transen met b.v. 15 à 20 zonnepanelen aan de binnenkant....  lees verder
 • Je elektrische auto opladen met je eigen zonnepanelen
  Je elektrische auto opladen met de energie van je eigen zonnepanelen. Dat voelt super 'nuttig' aan en scheelt waarschijnlijk geld.   lees verder
 • Maak Afrika natter, verhoog de land- en tuinbouwproductie en tevens de werkgelegenheid
  Via een z.g. flas-boiling systeem (verdampen bij onderdruk), gekoppeld aan een elektricteitscentrale wordt via de hoofdcondensor gratis afvalenergie aan de flash-boiling plant afgegeven. De...  lees verder
 • VoedselLokaal
  VoedselLokaal brengt people, planet, profit in praktijk! Overheden (ministeries, provinciale sectoren, gemeentelijke diensten) zijn verdeeld in domeinen. Hierdoor is hun invloed van op duurzaamheid...  lees verder
 • energiebesparing
  Het is vreemd dat veel mensen in Nederland een hoogrendement Cv ketel bezitten die presteerd als een ouderwetse geiser.Ze staan namelijk niet goed afgesteld. Tapwater kun je instellen op 60...  lees verder
 • Energie uit de zee stroming
  Dit idee is gebruik maken tweedelig van onze zee door opwaartse kracht om te zetten in elektriciteit. Het principe waarom zeeschepen drijven dit kunnen millioenen tonnen zijn. Hierbij kan onze...  lees verder
 • Energie beter benutten
  Gebruik van de potentiele energie die verborgen zit in apparaten en machines die we al gebruiken. bijv. stroomgeneratoren te plaatsen in liften(elevators) voornamelijk in hun naar beneden gaande...  lees verder
 • Smaackmakers
  Smaackmakers werkt aan het verduurzamen van ons voedselsysteem en eetpatroon, daar waar we impact maken: in horeca en (bedrijfs)restaurants. Dat is waar wij onze eetgewoontes vormen en waar wij ze...  lees verder
 • Waka XXL
  Ontwikkel de bestaande Waka Waka lamp en oplader DOOR, tot een XXL versie. Geef hem een mooi design en een warme kleur licht voor in de woonkamer. Zet het paneel overdag voor de raam en 's...  lees verder
 • geen investering in gas, maar in transitie
  medewerkers van Liander benaderden mij met de aankondiging van de vervanging van woningaansluiting op het aardgasnet; de straat gaat open, oude leidingen worden uit huizen gesloopt, nieuwe...  lees verder
 • drinkwatertappunten op NSstations
  Er worden enorm veel plastic flesjes water voor veel geld verkocht op de stations. Dat geeft een enorme berg afval op de stations en in de treinen. Ik pleit voor tappunten met drinkwater zodat...  lees verder
 • Bakken vullen
  Een betere beladingsgraad voor vervoer van plastic afval. plastic afval voor vervoer naar recycle installatie/fabriek eerst door een shredder/versnipperaar laten verkleinen, zodat de vrachtwagens...  lees verder
 • ECO-Bio Voedsel&Brandstof Algen/Wieren
  Algen zouden een alternatief kunnen zijn voor fossiele brandstoffen. Studenten kunnen leren hoeveel tijd het kost om algen te kweken en leren hoe ze het beste kunnen groeien. Hier steekt de...  lees verder
 • Mineral CO2 / CO2 to Energy and Products
  CO2 kan in plaats van afvalstof ook als GRONDSTOF beschouwd worden. Met CO2 kunnen ook producten gemaakt worden. Deze gevormde producten kunnen bestaande producten vervangen (en dus CO2...  lees verder
 • EV Smart - Laadstraat
  De Laadstraat van EVSmart is een innovatieve oplossing voor het opladen van elektrische voertuigen. De Laadstraat bestaat uit een centraal basisstation met losse aansluitingen. Door deze opzet...  lees verder
 • Kinderkamp Vlaardingen
  Mijn sociale idee. Is een kinderkamp vol spanning en sensatie voor kinderen die wegens financiële redenen niet op vakantie kunnen. En zo samen met leeftijdsgenootjes toch een leuke week kamp/...  lees verder
 • Wattsun
  Wattsun: een stapelbare, gebruiksvriendelijke stroomvoorziening Op plekken waar geen stroom voorhanden is worden dieselaggregaten ingezet. Deze worden doorgaans uit het zicht van bezoekers...  lees verder
 • Schillen van scholen
  Op de gezonde school eten leerlingen fruit. Klokhuizen en schillen verdwijnen op een grote hoop. Weinig scholen scheiden afval. De berg afval op scholen is erg groot. Containers lopen steevast...  lees verder
 • BinBang
  BinBang is ontstaan vanuit de frustratie dat er te veel afval is en dat waardevolle grondstoffen in de verbrandingsoven verdwijnen. Ons doel is mensen thuis en binnen organisaties bewust te maken...  lees verder
 • Terrasverwarmers NEE !
  Mijn duurzame idee is om terrasverwarmers, in horeca en bij particulieren, te verbieden. Aan de ene kant wordt er gehamerd op “onhandige” besparingen, zoals een stofzuiger die minder vermogen mag...  lees verder
 • De vrijwilliger als DuurzaamHeidsKracht
  Ons land kent vele miljonairs. Laat hen elk jaar 1.000 euro reserveren voor het VrijwilligersFonds. Zij mogen dan elk jaar uren vrijwilligerswerk afnemen of doneren binnen dit budget. Het Fonds...  lees verder
 • Heffingen voor een Gezond&Duurzaam Leven
  De overheid gaat veel actiever sturen met haar heffingen om te komen tot een NL dat de 100% Gezond&Duurzaam benadrukt. We gaan naar minder veeteelt door vleesproducten veel duurder te maken en...  lees verder
 • Hybride windmolen met zonnepanelen
  Hybride Windmolen levert meer ca 5 procent meer energie op. Door op de mast van een 135 meter lange windmolen aan de onderkant van het laagste punt van de wieken zonnepanelen te monteren die...  lees verder
 • Reisloze Dinsdag
  Heel simpel: Dinsdag hoeft niemand naar school of naar het werk (mensen moeten wel uitbetaald krijgen), waardoor er op Dinsdag niemand met de trein hoeft. Daarna meer dan de helft van de treinen...  lees verder
 • reis mee met de post/pakketbezorger
  Pakjes worden aan huis of afleverpunt bezorgd. In het busje is altijd 1 zitplaats naast de chauffeur leeg. Laat mensen inschrijven om mee te rijden als hun beginpunt of bestemming in de buurt van...  lees verder
 • Groenteparadijs
  Met lede ogen zie ik jaar op jaar mais verschijnen op oude esgronden. Voor een stad als Deventer dagelijks van verse, biologische groente en fruit te voorzien zouden deze unieke gronden beheerd...  lees verder
 • CapGlobalCarbon
  Het probleem bij de bron oplossen, dat is kortweg de missie van het CapGlobalCarbon project. De internationale aanpak van klimaatverandering is ineffectief en hoogst complex, bovendien ligt de...  lees verder
 • De Groene Kiosk
  Mijn idee van een goede kiosk is een groene kiosk. Duurzaam geproduceerd voedsel, fairtrade producten, mínder aanbod in dikmakende ongezonde snacks en meer aanbod in lekkere, maar gezonde...  lees verder
 • Eén dag per week 'energieke burger'
  Als iedereen die meer dan 4 dagen per week (betaald) werkt, nu één dag per week gaat inzetten om lokaal (onbetaald) werk te gaan doen, dan maken we volgens mij de samenleving in één keer heel veel...  lees verder
 • Ecofalt
  Ecofalt is het nieuwe, duurzame alternatief voor asfalt van Abbink Boekelo Wegenbouw. Ecofalt is, in tegenstelling tot regulier asfalt volledig koud geproduceerd. De lagen van Ecofalt bestaat o.a....  lees verder
 • Illes Flottantes
  Stichting Binnenstebuiten wil het duurzame locatieproject ‘Iles Flottantes’ mogelijk maken. De voorstelling bestaat uit drijvende eilanden waarop zich verschillende scènes afspelen en waar het...  lees verder
 • Meer bus- en treinreizigers
  Uitgaande van bussen en treinen die rijden op zonne- en windenergie,onder meer bussen en treinen met zonnepanelen op het dak, pleit ik voor hernationalisering van alle openbaar vervoer in Nederland...  lees verder
 • Energie-zuinige treinen
  Zonnepanelen op het dak van de treinen met speciale accu's voor overcapaciteit (opgeslagen stroom uit de accu's gebruiken bijv. in tunnels etc.)  lees verder
 • Toekomst gerichte energiebalans
  1. Op de daken van alle NS-gebouwen/-gebouwtjes zonnepanelen met energieopslag in geval van overcapaciteit in speciale accu's. 2. Ook op terreinen kunnen panelen geplaatst worden met...  lees verder
 • Verlichting
  Op diverse stations brandt, ook buiten de kap, dag en nacht de verlichting. Een systeem dat deze plaatsen scheidt en reageert op het daglicht, kost weinig, spaart stroom en verbetert het imago van...  lees verder
 • Inkt-en papierverspilling
  Ik las in een bericht dat iemand in Azië had onderzocht hoeveel inkt er bespaard wordt bij een dunner lettertype. Als de NS eens begint met de prints op het station NIET meer te voorzien van...  lees verder
 • Vertrek met Uitzicht.
  Door middel van een website: "Vertrek met Uitzicht" potentiële treinreiziger de trein in te halen om de wagen te laten staan en te genieten van het Nederlandse landschap die elk vertrek...  lees verder
 • Treinbieb
  Er worden dagelijks boeken in de treinen achtergelaten. Het kan mooi zijn als deze boeken op een schapje (waar ze niet uit kunnen vallen) in de treincoupe of op het perron komen te staan. Zodat...  lees verder
 • Leestafels op stations
  Maak van gebruikt hout (bijvoorbeeld pallets) leestafels waar reizigers boeken en tijdschriften achter kunnen laten voor elkaar, zodat ze wat te lezen hebben op station en in de trein. En papier...  lees verder
 • Groene OV-kaart
  De OV chipkaart te veranderen in een Groenezonekaart om zo mee te helpen aan het millieu. De Nieuwe kaart is van recyclebaar plastic met chipmogelijkheid en spaarsaldo. Je reist van deur tot deur...  lees verder
 • Kraanwater
  Zorg dat op elk station liever nog perron een waterkraan is zodat mensen hun waterfles kunnen vullen i.p.v. Steeds een nieuw flesje te kopen. Het is een bestaand idee dat u ook door zou kunnen...  lees verder
 • kioskmok
  Verkoop bij de kiosk een houdbare beker, met NS logo of mooie trein erop, die goed afsluitbaar is voor de koffie. Klanten die de beker afgeven krijgen bijvoorbeeld 0,10 korting per keer dat ze...  lees verder
 • rail punten
  Geef net als vliegpunten rail punten voor mensen die veel met de trein reizen en dat privé betalen. Met deze punten kun je dan korting krijgen op treinreizen. zelf reis ik graag met de trein ook...  lees verder
 • Kindbon
  Bonnen waarmee kinderen die onder de armoedegrens leven één keer jaarlijks aankopen kunnen doen bij verschillende organisaties die hieraan mee willen helpen. Denk hierbij aan de lokale kapper,...  lees verder
 • Duurzaam rijdende trein.
  Bouw in de trein een stroomgenerator, die gevoed wordt wanneer bij het naderen van een station, geremd wordt. Op die manier kan de bewegingsenergie van de trein omgezet worden in elektrische...  lees verder
 • Met de OV-fiets tot je eindbestemming!
  In reisplanners (ov9292, ns.nl, enz) de OV-fiets tonen ipv altijd maar de bus. En mogelijk ook op ns.nl een reis plannen met de huur van een OV-fiets erin zodat mensen geattendeerd worden dat ze...  lees verder
 • Altijd OV fiets
  Treinreizigers komen met de auto naar het station omdat de fietsenstallingen op de station vol zijn en er ook veel fietsen gestolen worden. De OV fiets wordt gebruikt om van het station naar bijv....  lees verder
 • Energie besparen met Powerwindow
  Alle treinen die in Nederland rijden voorzien van deze Powerwindows. De treinen rijden dagelijks dus kunnen veel energie opwekken. Het zal een investering zijn maar uiteindelijk levert het geld...  lees verder
 • Een wijk gebouwd van Waste Based Bricks
  StoneCycling maakt WasteBasedBricks beter bekend als bakstenen van afval. Bouw en industrieel afval worden door ons omgezet tot nieuwe unieke bouwmaterialen. Het eerste huis wordt gebouwd in Mei...  lees verder
 • Goedkoop OV CO2 naar bené
  Maak het OV aantrekkelijker om mee te reizen door het goedkoper te maken. Dan laten meer mensen de auto staan. Voor woon-werk verkeer maar ook in het weekend. Minder auto's is minder CO2  lees verder
 • De CompostBakkers Buurtcomposteren
  Compost maken dicht bij huis, met als doelen een betere bodem, minder afval en meer sociale cohesie. Dat is wat de CompostBakkers willen bereiken met hun project Buurtcomposteren : de kringloop in...  lees verder
 • Remenergie Treinen terugwinnen
  Net zoals in de formule 1 (KERS systeem) de remenergie van treinen terugwinnen en deze opgeslagen energie weer gebruiken voor aandrijving van de treinen. Treinen hebben een gigantische massa van...  lees verder
 • de Stelling 2.0
  de Stelling van Amsterdam komende tijd door samenlevingsparticipatie en goede kennis van zaken (AMS) mbv de Greenport en sw omvormen. oorlogsverdediging wordt klimaatverdedigingsfunctie en...  lees verder
 • ElectraBijspringer
  Zonnepanelen en ramen om extra energie op te wekken voor verlichting ,bestemmingsaanduiding verwarming e.d  lees verder
 • Jonge Klimaatbeweging
  De Jonge Klimaatbeweging wil de stem van jongeren op duurzaamheidsgebied sterk laten horen richting politiek en beleidsmakers. De lidorganisaties leveren input over wat jongeren vinden op...  lees verder
 • aGreenStory
  Het aanbieden van duurzame alternatieven van kantoorartikelen. We doen dit aan de hand van 10 chapters die van elk individueel product de duurzame aspecten uitlicht  lees verder
 • BroodNodig
  Wist je dat we dagelijks 345.000 broden per dag weggooien in Nederland? En wist je dat je een half uur kan koken op een halfje brood? Wij van BroodNodig halen het brood van straat en uit de...  lees verder
 • KarTent
  Een 100% kartonnen tent die voor minder CO2 geproduceerd ksn worden en achteraf volledig gerecycled. Integen tot de nu 25.000 tenten die in Nederland op festivals worden achtergelaten (1 op de 4...  lees verder
 • 1000ha nieuwe stedelijke natuur
  Nieuwe manier van het inrichten en onderhouden van groen in steden waarbij biodiversiteit en duurzaamheid centraal staat. o.a. gemeentes kunnen gebieden aanmelden waarbij ze ondersteund worden door...  lees verder
 • Even Geen Vlees
  Ik wil graag een reclamecampagne starten om mensen te motiveren om minder vlees te eten. Hiervoor wil ik reclameposters op NS-stations plaatsen, hier komt de goede doelgroep: vooral 8-34 jaar,...  lees verder
 • Elektrische auto in categorie goederen 6% btw
  Voor de zakelijke rijder bestaat er een mindere bijtelling voor elektrisch autorijden. Voor de consument bestaat dit voordeel niet. Mijn idee is om de elektrische auto in de 6% btw groep in te...  lees verder
 • Emergency DRONES & Happiness DRONES
  Toepassing van DRONES voor overheidsfuncties en civiele applicaties oa veiligheid en privacy: politie, brandweer, spionage, monitoring, rampen, logistiek, Healthcare (ziektes), militair, toerisme,...  lees verder
 • NL Energie-onafhankelijk 100% Groene Stroom
  El Hierro is een eiland dat bijna 100% Groene stroom heeft. Ze combineren windmolens met een waterkrachtcentrale: er is altijd schone elektriciteit. Het water wordt ontzilt en bewoners krijgen...  lees verder
 • Children Change Climate Change: Kinderen maken hun eigen toekomst en planten bomen!
  Inleiding Bomen planten is leuk en een fantastische manier om CO2 te compenseren. Bomen nemen CO2 op uit de lucht en helpen hiermee het klimaat te reguleren. Bossen, natuur en gezondheid zijn...  lees verder
 • Optimaal gebruik maken van wat wij al hebben
  Met mijn idee gaan wij de bodemdaling in het noorden een halt toe roepen, de werkgelegenheid hier een impuls geven en de energie voorziening in de toekomst veiligstellen. Tevens komt er meer...  lees verder
 • De Maand van de KNUFFEL-2016: Vluchteling
  Niets is mooier en dankbaarder als het kunnen zorgen voor liefdevolle relaties. Veel steden kennen velen die te weinig liefde en aandacht krijgen en/of (willen/kunnen) geven. Extra belangrijke en...  lees verder
 • Competentie Certificaten: AAN DE SLAG
  De cursus-cultuur gaat een nieuwe fase in. Landelijke of sector goedgekeurde (deel)certicaten leveren een vitale bijdrage aan (arbeids)markten en op persoonlijk vlak. De overheid en het...  lees verder
 • search & share
  search & share is een zoekmachine/sociaal medium. voer je doel in en je krijgt een planning hoe jij jouw doel kan bereiken in de deeleconomie in samenwerking met anderen.  lees verder
 • Flexibel zonnepanelen
  L.S., hierbij stel ik voor om zonnepanelen te maken in een soort waaier. Deze kan men in de eigen tuin plaatsen.En aan te sluiten op een stopcontact. Ze zijn middels waaier vorm in elkaar te...  lees verder
 • CO2 compensatie
  CO 2 compensatie. Men kan CO 2 besparen door op Schiphol en ander druk bezocht evenementen een 3D scanner te plaatsen. Deze 3D scanner kan de buiten afmetingen scannen van een menselijk lichaam...  lees verder
 • Burgerparticipatie klimaatbos
  "groenbeheer' wordt gezien als een kostenpost, terwijl recreatie en vastgoed de winsten opstrijken. 1ha groen levert echter ca €10.000 opbrengsten per jaar op. Ecologische kennis en...  lees verder
 • Door ontspannen ademen, minder longonstekingen, ziekenhuisopnames, antibioticgebruik
  Ben gaan inzien dat men door ontspannen te gaan doorademen een betere longventilatie krijgt, Men minder gevoelig wordt voor longontstekingen en ziekenhuisopnames. Er minder antibiotica moet worden...  lees verder
 • Stoppen met het verarmen van het ecosysteem dicht bij mensen.
  kinderen van 0 tot 4 jaar de natuur laten verkennen en ontdekken. Kinderen het vak omgaan met de natuur onderrichten. Ruimte en mogelijkheden voor groen/insecten/vogels en zoogdieren creëren in...  lees verder
 • Energie met Gezond Verstand
  Energie gebruiken naar behoefte : gebruik maken van daglicht en hoeveelheid energie inschatten. Niet klakkeloos alle verlichting aandoen op het werk.  lees verder
 • Upfall Shower
  Mijn idee is inmiddels in productie een douche systeem dat 90% bespaart op water gebruik en energie, CO2 uitstoot van de CV en afvalwater. Wellness douchen met 40 liter water en toch maar 1 tot 2...  lees verder
 • Kies voor kernenergie, besparing op CO2 productie
  Wanneer men 10 kerncentrales zou bouwen met een gemiddelde productie capaciteit van 800 MW (=800.000 kWh per uur) elk dan bespaart dat aan CO2 per jaar: Productie in kWh: 800.000 X 10 X 24 x 365...  lees verder
 • GroenGelinkt
  GroenGelinkt is een informatiesysteem voor het zoeken en vinden van natuur- en duurzaamheidseducatie in Nederland. Alle organisaties kunnen hun educatief aanbod (activiteiten, leermiddelen,...  lees verder
 • Lucky STONES: Keigoed voor Elkaar!
  Hoe zou het zijn als we net iets gelukkiger zouden zijn op onze oude dag en in perioden van ziekte en tegenspoed? Deze methode toont aan dat Optimaal Duurzaam Geluk gehaald wordt door slimme...  lees verder
 • Regentenbankjes
  Het plaatsen van 'Regentenbankjes' in het stedelijk gebied voor de gevel. Deze zijn voor iedereen zichtbaar en helpt gemeenten en waterschappen bij het verhogen van de bewustwording,...  lees verder
 • Banenruil
  Veel forensen willen graag dichter bij hun woonplaats werken. Door van baan te wisselen op basis van woon-werkproblematiek door o.a. slimme matchingstechnologie, worden werknemers in staat gesteld...  lees verder
 • Bouwen met BioFoam: Groener kunnen we het niet maken!
  Koolstof arm bouwen met Biologisch piepschuim heeft de zelfde eigenschappen als EPS maar dan groen. Met bouwen met BioFoam bouwen we een woning met een RC waarde van bijna 8, daarmee is de stap...  lees verder
 • CO2 reductie via Sport
  Green2live heeft een nieuw concept ontwikkeld voor het verduurzamen van sportverenigingen 'CO2 reductie via Sport'. Bedrijven en organisaties kunnen participeren in dit plan en daarmee...  lees verder
 • Minder medicatie, meer knuffelen met dieren
  In verpleeghuizen zitten mensen met verregaande dementie. Vaak ontvangen zij kalmerende of juist activerende medicatie die de effecten van dementie moeten tegengaan. Onderzoek leert ons al langer...  lees verder
 • Landgoed Roggebotstaete
  Een voedselproducerend natuurgebied ontwikkelen waar de ecologie van de natuur geoptimaliseerd wordt en dat als basis dient voor gezonde voedselproductie. Tegelijkertijd versterken wij zo de...  lees verder
 • BuitenFit
  BuitenFit is een concept om kwetsbare doelgroepen zoals ouderen en mensen met een lichamelijke- en of geestelijke beperking die in een verpleeghuis/verzorgingshuis wonen door middel van de natuur,...  lees verder
 • Afvalscheiden op basisscholen
  Aan de ene kant afval voorkomen en vervolgens door afval goed te scheiden (door kinderen). Dat gebeurt nu niet of nauwelijks in Helmond (en Nederland). Dit heeft te maken met de wet en met geld...  lees verder
 • WELL DONE COFFEE
  Koffie met MVO - een concrete, transparante en haalbare bijdrage die daadwerkelijk een verschil maakt. Een bedrijf of organisatie neemt koffie af van Wings and Roots. Onze producten zijn...  lees verder
 • Lever lege cartridges en gebruikte mobiele telefoons in
  Gooi uw lege cartridges en gebruikte mobiele telefoons niet in de afvalbak. Deze zijn zeer geschikt om te worden hergebruikt. Lever ze daarom in bij Eeko. Dit is niet alleen goed voor het...  lees verder
 • Locale elektrische opwekking in combinatie met inductietechniek
  Mijn uitvinding is een inductie hoge rendementsketel voor warm water en verwarming. Met behulp van elektronische besturing kan men temperaturen op de verschillende tappunten precies instellen. Zo...  lees verder
 • Natuur Bij School
  De aandacht voor de natuur en de omgeving rond basisscholen vergroten, dat is wat ‘Natuur Bij School’ beoogt. Het is nodig en goed voor iedereen: kinderen, ouders, leerkrachten, bloemen, de...  lees verder
 • Bestelbusjes vervangen door bakfietsen
  We gaan 50% van de bestelbusjes in Nederland vervangen door bakfietsen. Uit Europees onderzoek blijkt dat 50% van het gemotoriseerde vervoer van goederen en personen in de stad gedaan kan worden...  lees verder
 • Leve de mus!
  Door een verbeterde isolatie van de huizen is het voor mussen heel moeilijk geworden een goed onderdak te vinden. Mijn idee: gemeenten, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars werken samen om...  lees verder
 • Stichting De Roze Bril
  Een organisatie, gefinancierd door gemeenten en waterschappen, die het voor inwoners een no-brainer maakt om actie te nemen. De propositie richting inwoners is om naar keuze één of meer van de...  lees verder
 • Play2Work
  Play2Work is een innovatief – op serious gaming gebaseerd - arbeidsbemiddelingsconcept specifiek gericht op bemiddeling van jonge, net afgestudeerde mbo’ers. Geschikte kandidaten vinden niet de...  lees verder
 • Project Compliment
  “In a chilling diary entry, another person who died by suicide left the message that if one person smiled at him on his walk that day, he wouldn't kill himself.” Als een glimlach zelfmoord kan...  lees verder
 • BuurtBuik
  BuurtBuik wil in Den Haag overvloedig eten ophalen en inzetten voor een sociaal doel, namelijk armoedebestrijding en het tegengaan van sociaal isolement. Eten van horeca wordt opgehaald of bij ons...  lees verder
 • Jut een Product
  Voor Jut een Product herwaarderen we het ambacht ‘jutten’. Grondstoffen die lokaal voorhanden zijn verwerken en gebruiken we, al experimenterend, als basis voor hoogwaardige producten. Na...  lees verder
 • Kind- voedselbank
  Via de kind- voedselbank willen wij samen met de kinderen en ouders werken aan de duurzame mens. Het te denken: inrichting uit wegwerpspullen. Het investeren en ontwikkelen van de kinderen zodat...  lees verder
 • Aardbevingsbestendig & ecologisch bouwen
  De innovatie is een aardbevingsbestendig & ecologisch zelfvoorzienend huis waarvan de bodemplaat drijft als een soort vlot.Het huis is gebouwd op een zwevende plaat betonnen plaat van ca. 30 cm...  lees verder
 • Greenwall groene geluidsschermen
  De Greenwall is het enige geluidsscherm ter wereld dat groen begroeid geleverd en heel snel geplaatst kan worden. Dat eerste betekent een groene uitstraling, CO2-binding, zuurstofproductie en door...  lees verder
 • E-waste race
  De E-waste race is een regionale wedstrijd tussen scholen om elektronisch afval uit de buurt op te halen. Buurbewoners kunnen op hun beurt gemakkelijk oude elektronica aanbieden om thuis op te...  lees verder
 • Green Heart Inside
  Green Heart Inside is een 'zelfcertificering' waarbij mensen aangeven dat ze waar ze kunnen en waar het logisch is zoveel mogelijk groen gedrag zullen vertonen. Green Heart Inside...  lees verder
 • Operatie Steenbreek
  Het doel van actie Operatie Steenbreek is om de burgers te enthousiasmeren om hun tuin te vergroenen. De negatieve gevolgen van verstening worden daarbij onder de aandacht gebracht. Denk hierbij...  lees verder
 • greenSand de CO2 opruimer
  greenSand strijdt tegen klimaatverandering door Olivijn te verspreiden en van Nederland een CO2 opruimer te maken. Olivijn is een mineraal dat super goed reageert met CO2 en deze vastlegt in de...  lees verder
 • Onafhankelijke LampenPortal
  We hebben een lampenportal gebouwd waarmee consumenten (huishoudens) en de professionele sector (bedrijven, gemeenten en overheden) op een eenvoudige manier ledlampen te vinden die precies voldoen...  lees verder
 • 100 mag ook
  We mogen op steeds meer snelwegen 130 rijden: maar dat moet niet - dat mag. Door te stimuleren dat veel meer mensen bewust 100 gaan rijden zijn we en energie zuinig - en schoner - en veiliger - en...  lees verder
 • Vega als default-optie in evenementencatering
  Eén les uit gedragspsychologie is dat je gedrag kan veranderen door de default aan te passen en de duurzame optie het makkelijkst te maken: nudging. Bij evenementencatering kunnen we duurzaamheid...  lees verder
 • Kruipruimte isolatie met plastic flessen
  Het isoleren van de kruipruimte is een behoorlijke investering. Indien we echter onze lege plastic flessen in de kruipruimte gooien kost dit hooguit beperkt statiegeld. We sparen de isolatie...  lees verder
 • Fruit Your World
  FruitYourWorld is een initiatief dat mensen lokaal verbindt door het helpen planten van een eigen fruitboom of het starten van een fruitboomgaard in de wijk. 
De kennis en het plezier worden...  lees verder
 • Fitnessenergie
  Er zijn in Nederland 1650 sportscholen geregistreerd. Nu zat ik te denken, men gebruikt vroeger nogal eens de fiets om energie op te wekken. Waarom sluiten we nu in de sportscholen de hometrainers...  lees verder
 • De Duurzame Rotonde
  De duurzame rotonde houd in dat er in het midden van de rotonde een grote lichte dynamo zit. Deze worden aangedreven door middel van magneten. Telkens als er een auto voorbij rijd, gaan de magneten...  lees verder
 • “Pay what you want” voor het tijdelijk in gebruik nemen van andermans spullen
  Veel dure spullen worden gekocht en achteraf weinig gebruikt. Bijvoorbeeld: (bak)fietsen, (actie)camera’s, gereedschappen, aanhangers en meer. Dit is slecht voor je portemonnee en milieu. Als...  lees verder
 • UIT
  Afwasautomaat, wasautomaat, koffiezet apparatuur e.d. moeten na hun programma uit zichzelf UIT kunnen gaan. Dat moet toch niet zo moeilijk zijn met al die computerprogramma's.   lees verder
 • energie leverend matras
  ik vroeg mij laatst af of het mogelijk is de warmte die wij tijdens onze nachtrust c.q. slaap produceren via een warmte wisselaar in ons matras zouden kunnen omzetten in elektriciteit. Op deze...  lees verder
 • Bakfietsdelen
  (Elektrische) bakfietsen kunnen ingezet worden voor het slim en gezond verplaatsen van mensen en goederen. Voor veel mensen is een eigen (E)-bakfiets te duur en/of er is geen goede stallingsplek....  lees verder
 • Energie van je werk
  Mijn plan maakt het mogelijk de elektrische fiets of auto van de werknemer op te laden op het werk met behulp van zonnepanelen op het bedrijf. Als elektrisch vervoer toeneemt is het belangrijk dat...  lees verder
 • Groene hondepoep
  Landelijk automaten met biologisch afbreekbare hondenpoepzakjes, en een begeleidende afvalbak voor alle biologisch afbreekbaar afval, inclusief "kak in de ecozak".  lees verder
 • Natuurlijk licht
  Het idee is ontstaan terwijl we in de auto zaten. We spraken over de sterren en de maan en dat je ze niet goed kon zien door het licht van de lantaarnpalen. Even later bedacht mijn zoon dat het...  lees verder
 • Elke automobilist voorzien van de juiste bandenspanning
  De meest luchtige kans om Nederland te verduurzamen is om zoveel mogelijk auto's te voorzien van de de juiste bandenspanning. Gemiddeld rijdt 63% van alle auto's rond met onderspanning,...  lees verder
 • Porta Palace
  Biobased betaalbaar wonen. Middels tiny villages, bestaande uit nieuwe woonvormen wordt biobased wonen beschikbaar voor velen. Wij zetten de eerste stap met de Porta Palace.   lees verder
 • Beperking stroomverbruik voor verlichting in trappenhuizen hoogbouw
  Wanneer het inderdaad zo is, dat momenteel in vrijwel alle trappenhuizen van hoogbouw bij duisternis het licht constant blijft branden, terwijl zeker gedurende bepaalde uren doorgaans nauwelijks...  lees verder
 • Op de Fiets De Stad Uit
  Wist je dat veel Rotterdamse kinderen niet meer leren fietsen? ========== Wij van De Stad Uit brengen kinderen en hun ouders naar het Rotterdams platteland. Helemaal tof is dat, kinderen...  lees verder
 • Sociale Duurzaamheid zorgt ook voor Veiligheid
  In Frankrijk (afgelegen gebieden) gaat de postbode op zijn ronde langs alle ouderen/zieken enz. om te zien of alles nog goed gaat met die mensen, als er hulp nodig is dan wordt het geregeld. Dit om...  lees verder
 • Regenwatertoilet
  Vang regenwater op voor gebruik in toilet en wasmachine. Hang een tank an het plafond waar in regenwater en drinkwater samen komen. Als het regenwater op is wordt er automatisch bij gevuld met...  lees verder
 • Zorgkringloop geeft zorgartikelen een tweede leven
  De zorgkringloop richt zich op alle zorgartikelen die men particulier of als bedrijf heeft en niet meer gebruikt worden. Staan in kasten zolders en magazijnen en men denkt ze ooit nog eens nodig te...  lees verder
 • Digitaal brainstormen
  Spilter zorgt snel en eenvoudig voor beter resultaat bij (online) bijeenkomsten & sessies. Wij bieden aan dat iedereen dinsdag 1 september gratis gebruik mag maken van onze tools om de...  lees verder
 • Fashion for Education!
  Mode & Educatie aan elkaar koppelen. Educatie tijdens werk bieden aan vrouwen die nooit de kans hebben gehad om naar school te gaan. Ook in Nederland hebben we verschillende groepen vrouwen...  lees verder
 • ISOTetra
  Het vervangen van het Tetra Pak - vloeistofpakken voor ISOTetra - pakken. De huidige pakken voor melk en sappen zijn opgebouwd uit lagen karton, plastic en aluminium. Deze pakken worden na gebruik...  lees verder