Play2Work 047

Play2Work is een innovatief Ė op serious gaming gebaseerd - arbeidsbemiddelingsconcept specifiek gericht op bemiddeling van jonge, net afgestudeerde mboíers. Geschikte kandidaten vinden niet de juiste werkgevers en andersom bereiken interessante vacatures geen geschikte kandidaten. Het gegamificeerde platform lost dit op en is in essentie een langdurige assessment waardoor de mbo-werkzoekers beter inzicht krijgen in wat ze kunnen en willen. Werkgevers krijgen meer en beter inzicht in de persoonlijke kwaliteiten van de kandidaten, lopen minder ondernemersrisico door een kleinere kans op een mismatch tegen lagere kosten. Werkgevers leveren een bijdrage aan het voorkomen van jeugdwerkloosheid en aan goed werkgeverschap/MVO beleid.


Mbo'ers zijn mťťr dan hun diploma, vormen het grootste arbeidscontingent voor het grootste deel van de banen in Nederland: vergroot de transparantie tussen vraag en aanbod en voorkom jeugdwerkloosheid!