Schooldakrevolutie 517

Stichting de Schooldakrevolutie wil dat in 2020 minimaal 50% van geschikte lege schooldaken zijn omgetoverd in groene stroomfabriekjes. We beschouwen zonnestroom op scholen als een cruciale aanjager van de transitie naar duurzame energie. Het brengt niet alleen de energierekening omlaag, maar het is ook een springplank voor de tweede pilaar van de Schooldakrevolutie: de ontwikkeling van een actief en praktisch educatieprogramma om leerlingen in een vroeg stadium te doordringen van duurzaamheid. Samen met het bedrijfsleven (Rabobank en DSM) en gemeenten (onder andere Amsterdam, Rotterdam en Haarlemmermeer) proberen wij in 2020 de helft van alle scholen verduurzaamd te hebben.
Zet in voorspelbaarheid voor duurzame investeringen, met name behoud van de saldeerregeling voor scholen en maatschappelijke instellingen.