Op weg naar een circulaire arbeidsmarkt 537

Wij geloven dat een circulaire arbeidsmarkt mogelijk is, waarin er werk is voor iedereen die wil werken, ongeacht achtergrond, opleiding en CV (http://www.werkeninnetwerken.nl/visie/ ). Het vraagt om een nieuw perspectief op werk en een werkstructuur waarin permanent ruimte is voor ontwikkeling. Hier hebben wij inmiddels drie jaar praktijkervaring mee opgebouwd. Als winnaar van de NSvP Challengeprijs Innovatief in Werk (http://www.werkeninnetwerken.nl/challenge/) zouden we graag onze pilot met jongeren uitbreiden naar andere doelgroepen, zodat we meer data kunnen verzamelen ter onderbouwing van structurele beleidswijzigingen.
Doe meer met het talent in Nederland en verleg de focus naar mensen die willen werken