Vega als default-optie in evenementencatering 029

Eťn les uit gedragspsychologie is dat je gedrag kan veranderen door de default aan te passen en de duurzame optie het makkelijkst te maken: nudging. Bij evenementencatering kunnen we duurzaamheid Ďnudgení door deelnemers te vragen om vlees/vis actief als Ďdieetwensí te laten doorgeven, en verder de catering vegetarisch en deels ook zonder zuivel aan te bieden bij lunch en diner. Eea ondersteund door goede begeleidende tekst met positieve toon. Als hierdoor de (evenementen)catering minder dierlijk eiwit gaat bevatten leveren we een bijdrage aan CO2-reductie. Het kan worden toepast door iedereen die evenementen organiseert: bedrijven, overheid etc

Minder consumptie van dierlijk eiwit levert belangrijke bijdrage aan reductie broeikasgassen