Schurenberger Park 429

Het Schurenberger Park is een initiatief van buurtbewoners uit Maria-Gewanden en Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden. Het nieuw aan te leggen groengebied is het resultaat van het werk van vrijwilligers die een nieuwe bestemming zochten voor het terrein van drie voormalige sportvelden.
- Actieve recreatie: activiteitenterrein voor groepen en verenigingen uit de buurt.
- Herinneren: buurtbewoners kunnen bij een belangrijke gebeurtenis een boom adopteren.
- Educatie: samenwerking tussen de basisschool, natuurorganisaties, lokale maatschappelijke organisaties.
- Verbinden en samenbrengen: terugkomdagen voor adoptanten van bomen, gezamenlijk onderhoud, gedenken. - Verbetering van leefbaarheid van de buurt.
- Versterken van het sociale klimaat in de buurt.

Met de juiste middelen en inzet van de buurtbewoners maken wij hier een mooi park van.