Social Sun! Because the sun shines for everyone 459

Het concept heeft Social Sun en is ontwikkeld om sociale huurwoningen (sneller) van zonnepanelen te voorzien om zo duurzamer te worden, de klimaatafspraken 2020 waar te kunnen maken en de woonlasten van de huurders te verlagen.
Dit is juridisch ingewikkeld voor woningcorporaties, netwerkbeheerders, energieleveranciers en huurders terwijl het rendement op zowel de duurzaamheid als de investering voor deze doelgroep juist zo hoog is.
Het is een groeimodel, Social Sun zorgt voor de prefinanciering waarbij het rendement van de initiŽle investering telkens de volgende stap mogelijk maakt naar meer en meer duurzame sociale huurwoningen met lagere woonlasten voor de huurders.

Geef woningbouwcorporaties de mogelijkheid om te participeren in ondernemingen die investeren in zonnepanelen op sociale woningbouw om de woonlasten van de huurders betaalbaar te houden en maak zo uw klimaatafspraak 2020 waar !