Elemental Water Makers 203

Elemental Water Makers is in staat om betaalbaar drinkwater te leveren middels ontziltingsinstallaties aangedreven op duurzame energie. Ontzilting is een energie-intensief proces. Met toenemende mondiale waterschaarste en de eindige aanwezigheid en nadelige uitstoot van fossiele brandstoffen, is ontzilting via duurzame energie de toekomst. De meest efficiŽnte en schaalbare ontziltingstechniek, omgekeerde osmose, is ontworpen voor constant en continu productie, terwijl duurzame energie zoals de zon en wind fluctuerend van karakter zijn. Elemental Water Makers heeft dit probleem opgelost en is in staat om betaalbaar water mogelijk te maken uit oneindige bronnen van de zon, zee, aarde en wind.
De missie van Elemental Water Makers is om waterschaarste op te lossen, met alleen de zon, zee, aarde en wind.