GuruScan sociale kennisdeler 312

We leven in een maatschappij waarin de productiefactor kennis een steeds belangrijkere plaats in neemt ten opzichte van arbeid, natuur en kapitaal. Negentig procent van kennis en ervaring binnen organisaties zit in hoofden van mensen. Het delen en benutten van kennis in grotere organisaties is lastig, omdat mensen maar binnen beperkte kring op de hoogte zijn van elkaars kennis en kunde. GuruScan zet op een sociale manier alle mensen met hun (verborgen) kennis en kunde op de kaart. Het resultaat is een duurzaam sociaal kennisnetwerk, waarin iedereen gezien wordt en nieuwe verbindingen gelegd worden.
Iedereen staat op de kaart!