Stadstuin de Bergen 283

Stadstuin de Bergen is een initiatief waarbij een groene ontmoetingsplek wordt opgezet of aangepakt om ouderen, jongeren en gezinnen samen te brengen uit de buurt. De plek moet ruimte geven aan spelen, sporten en ontmoeten en toegankelijk zijn voor iedereen. Voor de inrichting gebruiken we hoofdzakelijk groen en proberen we de buurt te betrekken in de aanplanting ervan. Hierdoor wordt de plek beheerd door iedereen uit de buurt en wordt er gezamenlijk zorg voor gedragen. Activiteiten worden georganiseerd om de buurt constant te betrekken in de plannen en de aanleg.
Het samenbrengen van de buurt rond een gemeenschappelijke groene ontmoetingsplek in de stad.