Kleine Wildernis, de grootste mogelijkheden van kleine bossen 455

Een Kleine Wildernis is een inheems, dichtbegroeid en biodivers bos. Dit project brengt de natuur dichtbij. Niet een aangeharkt plantsoen, maar ťcht wilde natuur. Samen met scholen, gemeenten en burgers leggen we minimaal 100 Kleine Wildernissen aan. Dit project levert meetbare bijdrage aan sociale cohesie, aan toename biodiversiteit, aan hitte-stress bestrijding, aan waterberging en aan opslag CO2. We creŽren een unieke natuurbeleving dichtbij en meten samen met burgers en kinderen de effecten.
Maak met kleine bossen een groot verschil voor biodiversiteit op land.