Metabolic 232

Het wereld voedselsysteem is een van de centrale oorzaken drivers van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Metabolic laat zien dat het anders kan. Er wordt gewerkt aan een grote circulaire kas in AmsterdamNoord dat SymbioDome heet, een innovatief stadslandbouwconcept waarbij met minimale input, maximale voedselproductie gehaald kan worden. Ook wordt er een duurzaam en eetbaar park ontwikkeld voor de gemeenschap van NoordOogst, een stadslandbouwproject in Amsterdam Noord waar Metabolic ook haar HQ heeft. Hier zal een park ontwikkeld worden waar de buurt en de stad profijt van zullen hebben en waar voedsel, recreatie en educatie over duurzaam voedsel samen zullen komen.
Metabolic werkt aan projecten waar voedsel, recreatie en educatie over duurzaam voedsel samen zullen komen.