Modulair zeer-lage-temperatuur warmtenet 193

De aanleg van warmtenetten kost veel geld vanwege de geisoleerde buizen. Daarnaast zijn ze afhankelijk van een hoge temperatuur warmtebron zoals energiecentrales, industrie of diepe aardwarmte.
Wat als er gewerkt zou worden met een warmtenet voor zeer lage temperatuur warmte van 7-8 graden, wat gelijk is aan de temperatuur van de bodem op 1,5 meter diepte, hierdoor zouden geÔsoleerde buizen achterwege kunnen blijven. Invoering in het warmtenet zou modulair kunnen, door bijvoorbeeld zonneboilers, oppervlaktewaterwarmtecollectoren, riothermie, etc. In gebouwen kan een water-water-warmtepomp dit opwaarderen. Gebouwen kunnen warmte salderen door af te nemen en te leveren. Warmteopslag kan individueel en op wijkniveau.
Zorg dat de uitkomst van de klimaatwaakhond van Urgenda zo snel mogelijk wordt uitgevoerd!