Optimaal gebruik maken van wat wij al hebben 078

Met mijn idee gaan wij de bodemdaling in het noorden een halt toe roepen, de werkgelegenheid hier een impuls geven en de energie voorziening in de toekomst veiligstellen. Tevens komt er meer ruimte voor de natuur en wordt het mest overschot opgelost.
Maak optimaal gebruik van de al aanwezige infrastructuur en pak problemen aan vanuit de collectiviteit, de aarde is van ons allemaal!