geluids-flitspaal 433

De geluids-flitspaal meet het geluidsniveau van langsrijdende motorvoertuigen en maakt een foto van het voertuig. Aan de hand van het kenteken wordt gecontrontroleerd of het geluidsniveau onder de wettelijke grens zit. Indien niet, dan volgt een boete.
De geluids-flitspaal wordt ontwikkeld om de overlast door verkeerslawaai, waar veel mensen onder lijden, terug te dringen. Met name in het landelijk gebied, waar rust en ruimte essentieel zijn voor de recreanten en bewoners, dient de overlast van langsrazende motoren en auto's verminderd te worden.
De geluids-flitspaal is vernieuwend omdat geluid op de plek zelf in kaart wordt gebracht.
verminder geluidsoverlast van verkeer door aanpakken individuele weggebruiker