Nutrient Platform 231

Fosfaat is van levensbelang voor al het leven op aarde. We zijn deze schaarse grondstof helaas snel aan het opmaken, en er is geen alternatief. Daarom moeten we alles op alles zetten om fosfaat te recyclen uit 'afval' en het duurzamer te gebruiken. Het Nutrient Platform is een actie-gericht netwerk dat fosfaatrecycling in de praktijk brengt en op de nationale en internationale agenda zet. Het bestaat uit 35 bedrijven, kennisinstellingen en twee ministeries die fosfaat terugwinnen uit afvalstromen, herwonnen fosfaat terugbrengen in de kringloop en belemmeringen in wet- en regelgeving wegnemen.
Door herwonnen fosfaat mainstream te maken versnellen we de transitie richting duurzaam fosfaatgebruik.