Stichting De Roze Bril 048

Een organisatie, gefinancierd door gemeenten en waterschappen, die het voor inwoners een no-brainer maakt om actie te nemen. De propositie richting inwoners is om naar keuze ťťn of meer van de volgende drie zaken kostenloos geheel te verzorgen:
- Afkoppelen hemelwater en lokaal infiltreren in eigen tuin of openbaar groen.
- Afkoppelen grijswater en schoonmaken in het buurthelofytenfilter.
- Installeren van een composttoilet type Lovable Loo (met een roze bril ;-)) en verzorgen van een constante beschikbaarheid van zaagsel of ander "afdekmateriaal". Het "toiletmateriaal" kan in composteerbare plastic zak bij het GFT of, nog mooier, opgehaald door de buurtcopostmeester.
CreŽer overvloed door met de kracht van de natuur mee te werken.