Children Change Climate Change: Kinderen maken hun eigen toekomst en planten bomen! 079

Inleiding
Bomen planten is leuk en een fantastische manier om CO2 te compenseren. Bomen nemen CO2 op uit de lucht en helpen hiermee het klimaat te reguleren. Bossen, natuur en gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Idee
Alle schoolkinderen krijgen als ze naar hun nieuwe school gaan een boom. Levering via bestaande organisaties zoals bijvoorbeeld Natuurmonumenten en Trees for all. Bomen worden een bepaalde periode door kinderen opn school verzorgd en worden later geplant in daarvoor aangewezen gebieden! Keuze van gebieden in overleg met Trees for All, Natuurmonumenten, WNF, gemeenten, provincie, Rijksoverheid. Jaarlijks worden zo 350.000 extra bomen geplant.

The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now!