Exalius 352

Bij 'Exalius' worden technische adviezen gegeven voor
gebouwen door te rekenen aan diverse duurzame varianten qua installaties en bijvoorbeeld isolatie. Doel is om inzicht te geven in welke energiebesparende maatregelen interessant zijn. Focus is op zowel de consument als de zakelijke markt.
Het vernieuwende effect zit hem niet alleen in het advies, maar in de full-service benadering. Doel is
altijd om vanuit het advies tot een duurzamer gebouw te komen. Vandaar dat een brede ondersteuning
wordt geboden, specifiek om dit te bereiken.
www.exalius.nl
Doel is om het full-service proces compleet te doorlopen, zodat het eindresultaat van het advies ook direct zichtbaar en meetbaar wordt door aanpassingen aan gebouwen.