Water en natuurspeelplek Hof van Breecamp 414

Onze nieuwbouwwijk Breecamp Oost ligt in de polder. Hoewel we zijn uitgeroepen tot de kinderrijkste wijk van Nederland is er voor de kinderen niets te doen in de wijk. Bij onze buurtmoestuin willen wij een water en natuurspeelplek aanleggen. Zo komen kinderen spelenderwijs in aanraking met de natuur en de kracht van water. Een trekvlot over de sloot betrekt ook oudere kinderen bij de speelplek waardoor er een interactie ontstaat tussen alle kinderen in de wijk en haar bewoners.
Geef kinderen en de natuur de ruimte!