Beperking stroomverbruik voor verlichting in trappenhuizen hoogbouw 012

Wanneer het inderdaad zo is, dat momenteel in vrijwel alle trappenhuizen van hoogbouw bij duisternis het licht constant blijft branden, terwijl zeker gedurende bepaalde uren doorgaans nauwelijks iemand of niemand van die ruimte gebruik maakt en wanneer dat wel het geval is, dit doorgaans minder dan 10 minuten duurt, dan zou zonder enig (noemenswaardig) bezwaar nogal wat energie bespaard kunnen worden door het beheerssysteem zodanig te wijzigen dat het licht op de afzonderlijke verdiepingen van genoemde ruimtes enkel aan gaat, wanneer sensoren constateren dat er iemand aanwezig is en het daarna vanzelf weer uit gaat.
Gezien het feit dat de bodem van de olieput alsmaar duidelijker zichtbaar wordt ligt het voor de hand om zo snel mogelijk te beginnen op de naderende situatie van brandstofschaarste in te spelen door de bakens te verzetten van de huidige energie-intensieve internationalisering en zelfs globalisering in de richting van nationalisering en zelfs regionalisering.