De circulaire economie is uit, de circulaire samenleving is in 221

We praten over de circulaire economie maar bedoelen iets anders: de circulaire samenleving! Economie is afgeleide van de samenleving, de verbinding wordt gemaakt door samen-te-leven. Dat moeten we weer leren door het samen te ervaren.
De toekomst maak je door een ideaal te verwezenlijken; niet door het verleden te verbeteren