1000ha nieuwe stedelijke natuur 084

Nieuwe manier van het inrichten en onderhouden van groen in steden waarbij biodiversiteit en duurzaamheid centraal staat. o.a. gemeentes kunnen gebieden aanmelden waarbij ze ondersteund worden door diverse gespecialiseerde organisaties met kennis en advies. Initiatiefnemer is NL Greenlabel, maar ook TEEB stad, de VHG en oa de VNG zijn partner. Groen en natuur als basis voor een gezonde leefomgeving waarbij mens en dier in harmonie met elkaar leven waarbij het zelfs mogelijk is om de economische waarde van deze omgeving in kaart te brengen.
Nederland laat zien hoe om te gaan met duurzaamheid en groen in stad als onderdeel van de Dutch Urban Sustanainable Delta