Venture Capital Sustainable Directing 473

Maak een pool van een of meerdere Venture Capital Fondsen. Laat het Fonds zich voeden met geld van Financials en overige organisaties. De gelden worden deels aangewend voor een beperkt aantal Duurzaamheids-velden die gekoppeld zijn aan de factoren van GELUK (Rubin Gretchen). Een ander deel gebruiken we voor leningen/investeringen in het bedrijfsleven en de waarde van het individu. De overheden en de managers dienen deze gelden actief te beheren en mede te sturen. Velden als Voedsel, Mobiliteit, Water en Leren verdienen meer aandacht en focus.
Durfkapitaal voor Duurzame Projecten.