Energiek Genderdal 402

Van nul naar nul
We beginnen in mijn directe omgeving met contacten leggen om samen inzicht te krijgen in energie gebruik om uiteindelijk 0 op de energiemeter te heben Dit doen we samen met BuurKracht, gemeente en onze Woningcorperatie Verder willen we een gelukkige en duurzame buurt maken Ook willen we gezamelijk het plantsoen een andere invulling geven. Ook gaan we samen kijken naar mobiliteit en veiligheid. Voor de communicatie wordt een website opgezet. Ook zijn er mogelijkheden om dingen uit te proberen , te testen en te meten. in proeftuin waar de cuturen elkaar gaan versterken
Maak ook wijken met huurhuizen duurzaam.