De Stadskas 292

De Stadskas is een podium voor groene innovatieve plannen en een laagdrempelige manier voor bewoners van Almere om kennis te maken met de Floriade en de thema's rondom duurzaamheid: Energie, Eetbare stad, Gezonde stad en Biodiverse stad. Deze pijlers moeten de stad inspireren om duurzamer te worden maar veel bewoners voelen een grote afstand tot de thema's en hebben handvatten nodig. Die wil ik gaan aanreiken samen met de gemeente Almere en een Green Community van groene inspirerende Almeerders. Een planten ruil en deelbeurs of het vergroenen van de stad met bewoners. Maar ook het toegankelijk maken van betere vuilnissystemen.
Onderdeel zijn van een beweging en samen je eigen stad en de wereld inspireren om duurzamer en groener te leven!