De Natuurverdubbelaars 391

De Natuurverdubbelaars is een projectbureau actief op de thema's biodiversiteit, ecosystemen en natuurlijk kapitaal. In onze projecten verbinden wij economie met ecologie. In samenwerking met overheden, bedrijven maatschappelijke organisaties werken wij aan ecosysteemherstel, nieuwe financieringsmechanismen voor natuur en dragen we bij om het verlies aan biodiversiteit om te keren. Doel is om de plek van natuur in onze maatschappij en economie om te draaien. Nu wordt het vaak als kostenpost gezien, terwijl natuur in feite de basis is van alles. Dit doen we door economie en ecologie nadrukkelijk met elkaar te verbinden en de waarde van natuur inzichtelijk te maken.
Doelstelling is om de plek van natuur in onze maatschappij en economie om te draaien.