Riothermie 2.0 370

Warmte uit de riolering winnen in combinatie met buffering van deze warmte in de bodem middels Warmte-Koude-Opslag (WKO) ten behoeve van de gebouwde omgeving.

Het innovatieve van deze techniek zit in de slimme combinatie van technieken die restwarmte terugwint, behoudt en benut. Daarbij wordt optimaal gebruik gemaakt van gunstige temperaturen door het jaar heen en is continue warmtelevering gegarandeerd.

Riothermie 2.0, zal binnenkort voor het eerst toegepast worden bij zwembad 't Bun te Urk. Hierdoor zal het zwembad jaarlijks ruim EUR 35.000,- aan energie besparen en geen fossiele brandstof meer gebruiken.
Stimuleer het benutten van restwarmte uit de omgeving om duurzaamheidsambities te halen!