MIJNWijk 587

MIJNwijk is ontstaan vanuit de gedachte dat afval kan fungeren als vliegwiel voor leefbaarheid, sociale cohesie, participatie, werkgelegenheid, nieuwe bedrijvigheid, duurzaamheid en samenwerking tussen instellingen, ondernemers en burgers in een wijk. De MIJN staat voor: 'gezamenlijk vormgeven aan de wijk' en 'mijnbouw van grondstoffen en talent'.
Afval kan fungeren als vliegwiel voor leefbaarheid, sociale cohesie...