U bent hier:  Home  /  Partners

Organisatie van Duurzame Dinsdag

Duurzame Dinsdag wordt sinds 2004 georganiseerd vanuit de stuurgroep Duurzame Dinsdag, in samenwerking met GreenWish en MauritsGroen*MGMC en met ondersteuning van een aantal partners.

 

Partners Duurzame Dinsdag

De partners die Duurzame Dinsdag mogelijk maken door inzet van hun expertise en financiële bijdrage zijn:

 

 

 

Stuurgroepleden Duurzame Dinsdag

De volgende personen nemen namens de partners zitting in de stuurgroep:

- Jos Reinhoudt (MVO NL) – voorzitter
- Maurits Groen (MGMC)
- Charlotte van Slagmaat (Min IenW)
- Rinske van Noortwijk (GreenWish)
- Antoine Heideveld (Het Groene Brein)
- Renske Visscher (IVN)
- Margo Stam (Min LNV)
- Ruud Koornstra (Tendris)
- Anna ten Boom (Royal HaskoningDHV) - secretaris

 

Werkgroep Duurzame Dinsdag

De dagelijkse werkzaamheden van Duurzame Dinsdag worden uitgevoerd door de werkgroep:

- Rinske van Noortwijk
- Ineke van Zanten
- Bram Merkx
- Anna ten Boom
- Nynke Blom
- Sander Haas

 

Mediapartners

Duurzame Dinsdag is de volgende mediapartners zeer dankbaar: