Gasreservoir Groningen duurzame energie functie 543

Gasreservoir Groningen duurzame energie functie geven door het reservoir met zeewater van onder het gas/water contact op te vullen. Hierdoor kan hydro energie worden gewonnen door het plaatsen zgn. "pijp generatoren". Tevens wordt dan de reservoirdruk constant gehouden, waardoor de leveringszekerheid van gas wordt gewaarborgd en er geen verder investeringen gedaan hoeven te worden gerelateerd aan steeds lager wordende reservoirdruk, als men blijft produceren in de business as usual mode. Er wordt tevens 400 miljard m3 gas meer uit het Groningen veld geproduceerd. De aardbevingen zullen afnemen door constante reservoirdruk en opvullen van open ruimtes door onsamendrukbaar water.
Aardbevingvrij maken Groningen levert miljarden op!