Mestkraker - brandbaar ammoniak 556

De mestkraker is een apparaat op boerderijniveau. En is in staat om mest tot meerwaarde te brengen door de nutriŽnten te benutten. De mestkraker vormt uit mest, kunstmest en energie. Dit bespaart enorm op de kunstmestproductie wat veel aardgas vergt. De energie kan aangewend worden als brandstof voor bijvoorbeeld tractoren. Tevens worden fosfaten uit de mest gewonnen die afgezet kunnen worden. Zodat er geen ophoping naar de bodem ontstaat.
'-