Interdepartementale alliantiepot 495

De overheid dient bij investeringsbeslissingen rekening te houden met alle directe en indirecte economische- sociale- en milieugevolgen. Daarbij moet worden gestreefd naar maximalisatie van maatschappelijk baten en minimalisatie van maatschappelijke kosten. Wanneer dit leidt tot een vergroting van de investering van ťťn departement (wat soms geen doelmatige besteding is en dan niet eens is toegestaan!) en tot vermindering van de kosten van een ander departement, moet dit verrekend kunnen worden via een overkoepelende vereffeningspot (beheerd door bijvoorbeeld het Ministerie van Algemene Zaken). Hiermee wordt integrale besluitvorming vanuit het gehele maatschappelijk blikveld gefaciliteerd in plaats van alleen vanuit het ene beleidsveld/Ministerie.
Stimuleer investeringen in verduurzaming door zelf te gunnen op het grootste Maatschappelijke Kosten Baten saldo!