Van Bio-afval naar Bio-grondstof 485

De toename van biologisch eten, betekent meer biologisch keukenafval. Een waardevolle grondstof om Bokashi mee te maken. Via eko-winkels kunnen klanten een Bokashi-emmer aanschaffen om keukenafval te verzamelen. Daarover gaat steeds een beetje Bokashi-starter om de fermentatie op gang te brengen. Na 2 weken fermenteren kan de inhoud gebruikt worden op biologische (moes-)tuinen, kwekerijen en siertuinen. Er zijn ook grotere containers beschikbaar.
Bij fermentatie verdwijnen bijna geen voedingstoffen (vgl. composthoop). Ook is er geen geurhinder.
Gemeenten experimenteren momenteel met het fermenteren van groenafval, met goede resultaten. Nu de particulieren en instellingen nog.

Van Bio-afval naar Bio-grondstof