Samen voor de Boomvalk 516

Boeren, burgers en buitenlui kiezen voor een integrale aanpak bij het herstel van de Boomvalkpopulatie. Onvoldoende nestgelegenheid en een afnemende vogel- en insectenrijkdom in het boerenland zijn mogelijke oorzaken voor de achteruitgang van de Boomvalk. Als zomergast kwam de Boomvalk van oudsher juist in het kleinschalige cultuurlandschap van Midden-Limburg nog regelmatig voor. Met het plaatsen van nestmanden in hoge populieren en een brede aanpak voor meer bloemen en struwelen en dus meer insecten en vogels in het boerenland, wordt onder andere door boeren samengewerkt aan de terugkeer van de Boomvalk.
Kiezen voor meer bloemen, insecten en vogels in het boerenland biedt toekomst voor de Boomvalk als indicatorsoort voor een gezonde natuur in ons land.