Natuur Bij School 051

De aandacht voor de natuur en de omgeving rond basisscholen vergroten, dat is wat ĎNatuur Bij Schoolí beoogt. Het is nodig en goed voor iedereen: kinderen, ouders, leerkrachten, bloemen, de vogels, insecten, stenen, waterÖde hele planeet! Moeilijk hoeft het niet te zijn, want de natuur is er altijd en ze is dicht bij.

Wat er voor nodig is, is dat kinderen de natuur om hun school en alles wat daarin gebeurt, leren kennen en waarderen. Dat alles wil ik voor kinderen verhelderen. Door middel van gastlessen op scholen, inspirerende infographics, "verwonderenswaardige" Tweets @natuurbijschool en activiteiten die heel veel kerndoelen raken.
Leren van, met en in de natuur bij school raakt iedereen, want wat je ervaart en kent daar zorg je voor en geef je door.