The Wise City 286

The Wise City is een lerend platform wat de transitie naar een radicale duurzame toekomst in steden onderzoekt door learning labs te organiseren die een verbinding bieden tussen verschillende partijen (studenten, bewoners, maatschappelijke organisaties, ambtenaren, designers). The Wise City ontwerpt scenario's waarmee we laten zien wat dit kan betekenen voor een stad. Tijdens de summerschool, een pilotproject van The Wise City zijn drie hoofdthemaís onderzocht: (1) 60+30-, mogelijkheden en de betekenis van het toekomstige zorgsysteem, (2) Into the Wild, de mogelijkheden tot het vergroenen en verwilderen van publieke ruimte (3) De lokale circulaire economie, de mogelijkheden voor een circulaire wijkeconomie.
Doel van The Wise City is, om een duurzaam, realistisch en inspirerend platform en (handelings)perspectief te bieden aan verschillende partijen die zich bezighouden met het vormgeven van de stad.