Dual-Fuel Nh3 549

Een Dual-Fuel brandstofsysteem ontwikkelen waarbij we ammoniak (Nh3) bijspuiten bij een dieselmotor om zodoende meer vermogen en een schonere emissie te krijgen en het dieselverbruik met 40% daalt. Tegelijkertijd dragen we hiermee actief bij aan een oplossing van het fosfaatprobleem van de agrarische sector. Fosfaat bestaat voor grotendeels uit Ammoniak. In 2014 was de productie van ammoniak in de veehouderij 130 miljoen kilo. Veel van deze emissie komt gewoon in onze lucht en in onze gronden. Europa stelt strenge eisen aan het terugdringen van deze emissie.
Naast de veehouderij wordt ook bij waterzuivering en rioolzuivering vergelijkbare hoeveelheid ammoniak geproduceerd.

Schonere emissie door hergebruik Nh3