Leve de mus! 049

Door een verbeterde isolatie van de huizen is het voor mussen heel moeilijk geworden een goed onderdak te vinden. Mijn idee: gemeenten, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars werken samen om mussendakpannen en mussenvides in te passen in de bouw van nieuwe woningen. Deze worden dus standaard op de daken van huizen geplaatst.

Voor huurders: gemeente en woningbouwcorporaties sponsoren de komst van mussendakpannen en/of vides op de daken van de woningen. Deze kunnen geplaatst worden tijdens regulier onderhoud. Eventueel kan een kleine bijdrage gevraagd worden van de huurder.


Geef de mus een onderdak in de lente!