CapGlobalCarbon 132

Het probleem bij de bron oplossen, dat is kortweg de missie van het CapGlobalCarbon project. De internationale aanpak van klimaatverandering is ineffectief en hoogst complex, bovendien ligt de focus op symptoombestrijding: emissies. Mijn voorstel is om fossiele brandstoffen te reguleren in overeenstemming met klimaatwetenschap op wereldschaal. Het werkt als volgt: (1) De klimaatwetenschap/de IPCC bepaalt ieder jaar hoeveel fossiele brandstoffen er veilig opgepompt kunnen worden. (2) Op basis hiervan worden oppomprechten geveild aan fossiele brandstofbedrijven. (3) De opbrengsten van de veiling worden geschonken aan alle inwoners van de landen die alleen fossiele brandstof met oppomprechten accepteren.
Voldoe in 1 klap aan alle klimaatdoelen zonder dat er beleid voor nodig is: neem als eerste land deel aan CapGlobalCarbon