100 mag ook 030

We mogen op steeds meer snelwegen 130 rijden: maar dat moet niet - dat mag. Door te stimuleren dat veel meer mensen bewust 100 gaan rijden zijn we en energie zuinig - en schoner - en veiliger - en bewuster met onze omgeving bezig. En we wenner er vast aan als het moet - want Nederland is te klein voor 130 - we worden er ziek van en staan ook meer in de file.
100 km/h mag ook! 100% bewust het nieuwe rijden.