Vereniging De Bloesem 443

Drijfveer voor de oprichters van de Bloesem was de leefbaarheid van Wormerveer-Noord, een volkswijk met voornamelijk een wat oudere, minder kapitaalkrachtige bevolking te behouden. Met elkaar zorgen dat we zolang mogelijk zelfstandig blijven, niet vereenzamen en ons maatschappelijk betrokken voelen.
De leefbaarheid van Womerveer-Noord behouden