Energietoren 188

Elektrische energie opslaan in een gewicht, dat omhoog wordt getakeld bij een aanbod aan energie (overdag cq opslag) en omlaag zakt bij vraag naar energie (s'avonds cq gebruik). Mogelijk voor een woning.
start met trias energetica