res-outswitching 507

Met res-out worden alle stroomverbruikers die niet nodig zijn met ťťn druk op de knop uitgeschakeld. Groene stroom is niet altijd een alternatief, daar er niets Ďbespaardí wordt. Res-out levert een bijdrage aan CO2-reductie en het bereiken van de 20/20/20 doelstellingen. Res-outswitching is innovatief, maar nog niet in de reguliere handel te koop. Een prototype draait inmiddels meer dan ťťn jaar succesvol. De besparing op afgenomen elektriciteit ligt tussen 6 en 10% per jaar, voldoende om een investering te rechtvaardigen. Op grote schaal toegepast zijn er interessante resultaten. Op dit moment ontbreekt het aan kapitaal, een toegewijd developmentteamen een verkoopkanaal.
Voorzie elke woning vůůr 2020 van res-outswitching, waarmee een belangrijke stap wordt gezet richting de 20/20/20 doelstellingen.