De Fruitmotor, meervoudige systeeminnovatie Betuwe 534

met de fruitmotor worden 1) restfruit van telers in de regio opnieuw verwerkt en krijgt dus regionale waarde /regio producten cider, schorle, etc (oa werkgelegenheid), 2) het restafval ala blauwe economie wordt eveneens verwaard ism de HAS. 3)deze waarde wordt door de telers geherinvesteerd in het verduurzamen van hun boomgaard (milieukeur), 5) de keten wordt met alle partners (teler t/m afzetkanalen) gekanteld in een regiocooperatie 2.0 (meervoudige waardecreatie/businessmodellen) en met elkaar onder een regiomerk gaan werken en 6) een incentivesysteem om het regioproduct te kopen (vraagkant), waarbij de incentives de dorpshuizen en lokale verenigingen versterken. Met andere woorden 5 systeeminnovaties.
systeeminnovaties die de circulaire regionomie versterken als voorbeeld voor andere agri sectoren