Borrel of the Pyramid 318

Borrel of the Pyramid is een netwerkorganisatie voor
young professionals die werkzaam zijn of interesse hebben in sociaal ondernemerschap in the Bottom of
the Pyramid (BoP). De BoP is de grootste bevolkingsgroep met een relatief lage sociaal economische
status in ontwikkelingslanden en opkomende markten. Met de Borrel of the Pyramid borrelen en brainstormen deze professionals met ondernemers over hoe deze markt nog beter bereikt kan worden en hoe we meer social impact via marktwerking kunnen bewerkstelligen. Bezoekers zijn social entrepreneurs, NGOs, social investors,
intrapreneurs binnen banken, de private sector en studenten.
De kracht van Borrel of the pyramid is dat er op informele wijze vanuit verschillende perspectieven oplossingen worden aangedragen.