Innovatieve Klimaatkanalen 490

In Nederland ligt bijna 7000 km aan kanalen. Bijna 40 procent hiervan heeft geen nautische functie meer en wordt gebruikt voor het snel en veel aan- en afvoeren van water, irrigatie voor de landbouw en recreatie. De huidige kanalen en hun omgeving zijn echter onvoldoende in staat om grote weersextremen te bufferen. Extreme neerslag creŽert wateroverlast, terwijl tijdens tekorten water wordt aangevoerd uit andere gebieden.
De kanalen in Friesland kunnen aanleiding zijn voor duurzame gebiedsontwikkeling vanuit technische (waterkwaliteit en waterkwantiteit), ruimtelijke en sociaal-economisch invalshoek.
Door studenten te betrekken bij deze innovatieve aanpak kunnen vernieuwende ideeŽn worden gebruikt voor de ontwikkeling.
'-