Gewenst gedrag belonen en ongewenst gedrag belasten: gťťn OZB waardering van zonnepanelen 223

Voor de waardering van zonnepanelen en zonneparken in het kader van de Wet WOZ ontstaan er in de "Notitie vrijstellingen bij zonnepanelen en parken 2016-02-12" volgens de Waarderingskamer 2 vragen met betrekking tot vrijstellingen. In die nota gaat men er in het geheel aan voorbij dat zonnepanelen roerende zaken zijn, net zoals de kabels in de hoogspanningsmasten en de antennes in de GSM-masten ťn zoals het ministerie van FinanciŽn al heeft besloten in DGB2010/921. Schijnbaar bestaat er nog onvoldoende duidelijkheid over de roerende dan wel onroerende status van zonnepanelen. Idee: schep duidelijkheid zonder dat daarvoor juridische procedures nodig zijn.
Zonnepanelen expliciet aanmerken als roerende zaken ťn gedrag van de waarderingskamer dat gericht is op het voeren van juridische procedures inperken.