Burgerparticipatie klimaatbos 072

"groenbeheer' wordt gezien als een kostenpost, terwijl recreatie en vastgoed de winsten opstrijken. 1ha groen levert echter ca Ä10.000 opbrengsten per jaar op. Ecologische kennis en burgerparticiatie maken het mogelijk om duizenden ha 'lucratief' groen te maken, niet alleen de 25000 ha die de Metropool regio Amsterdam voor 2026 wil maken. Onze stichting verzameld al 10 jaar boompjes uit het wild die 'ecologisch en klimatologisch ingezet kunnen worden. Dat is een aanpak die in heel Nederland ( Europa) ingezet kan worden: leuk om te doen en belangrijk om zovel mogelijk actief bij fijn stof en CO2 invangen te betrekken
Groen beheer is geen kosten post, maar een verdienmodel voor een duurzame toekomst