Jut een Product 044

Voor Jut een Product herwaarderen we het ambacht Ďjuttení. Grondstoffen die lokaal voorhanden zijn verwerken en gebruiken we, al experimenterend, als basis voor hoogwaardige producten.

Na stormen vinden we hout, wier en plastics op onze kunsten. Waar vroeger weinig natuurlijke bouwmaterialen beschikbaar waren werd wat aanspoelde nuttig gebruikt.

Op onze mobile productiewagen, de Pokkenwagen, kunnen we lokale grondstoffen omzetten tot hoogwaardig materiaal. Het productieproces is open opgesteld, zodat het publiek zelf deel kan nemen aan het proces. Na het jutten gaan we het materiaal drogen, shredderen, zeven en omzetten tot materiaal voor de 3Dprinter, waarmee we een nieuw product printen.

Jut een Product draagt bij aan een duurzame economie waarin de gemeenschap zelf ontwikkelaar is.